Odgovorna državna uprava

25/12/2018

Jedan od najvažnijih pojmova u sistemu javnog upravljanja jeste odgovornost. Odgovornost javne uprave predpostavlja postojanje jasnih linija odgovornosti, odnos vlade i građana koji su ih izabrali u kojem građani imaju pravo da budu informisani i upoznati sa radnjama vlade i garantuju se određeni standardi u postupanju i naknadi u slučaju da im ta prava budu […]

Javne finansije

25/12/2018

Javne finansije predstavljaju oblast u kojoj su visoki rizici od rasipanja novca, slabe kontrole i korupcije. Stoga kvalitetno upravljanje javnim finansijama može značajno uticati na povjerenje javnosti u vladu. Bosna i Hercegovina ima jedinstven i kompleksan sistem javnih finansija, kojeg čine država, dva entiteta i Brčko distrikt. S obzirom na strukturu, ne postoji jedinstven okvir […]

Alati i sistemi za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi

25/12/2018

POGLED IZ DRUGOG UGLA… KORISNIČKOG Istraživanje zadovoljstva korisnika u klasičnom značenju odnosi se na ispitivanje korisnika proizvoda (ili usluga) neke organizacije, poslije njenog konzumiranja – da li je proizvod/usluga ispunio njihova očekivanja, te da li imaju neku ideju o unapređivanju istog. Javna uprava u Evropi je odavno shvatila da je javnu administraciju potrebno gledati iz ugla […]

Moderno planiranje kadrova

25/12/2018

U Bosni i Hercegovini aktuelan je problem upravljanja ljudskim resursima u smislu izostanka analitički–kvalitativno–konstruktivnog planiranja ljudskih potencijala. Istina je da je funkcija upravljanja ljudskim potencijalima (ULJP) osnažila u proteklih desetak godina, ali je i dalje u procesu razvoja i sazrijevanja. Napredak je došao primarno kao rezultat napora profesionalaca u ovoj reformskoj oblasti kroz raniju strategiju […]

Razvoj politika i koordinacija

25/12/2018

Razvoj politika i koordinacija su među ključnim funkcijama javne uprave kojima se osigurava odgovorno i efektivno upravljanje javnim poslovima. Upravljanje javnim poslovima se vrši kroz sistem razvoja i provedbe politika koji treba osigurati informisano, inkluzivno i transparentno donošenje odluka u najboljem interesu građana i ukupnog ekonomskog i socijalnog razvoja. Zbog složenog ustavnog uređenja, Bosna i […]

Vrijeme je za digitalnu transformaciju javne uprave.

25/12/2018

Institucije javne uprave obično dizajniraju i implementiraju politike u zatvorenim organizacionim okruženjima i očekuju da se građani prilagode takvim procesima i povinuju takvim zakonima. Interakcija između takvih domena se zanemaruje i uglavnom se kao zahtjev postavlja naknadno. Usluge koje im pružaju  institucije javne uprave građani percepiraju kao nešto za što je potrebno bilo novac bilo […]

Održana obuka o proaktivnoj transparentnosti

20/12/2018

Agencija za državnu službu BiH jučer je, uz podršku Programa jačanja javnih institucija koji po nalogu Savezne vlade Njemačke provodi GIZ, u Sarajevu organizirala obuku o proaktivnoj transparentnosti. Predstavljen je teoretski i praktični okvir za unapređenje proaktivne transparentnosti u organima vlasti u BiH, a posebno u svjetlu nedavno usvojene Politike proaktivne transparentnosti i Standarda proaktivne […]

SADRŽAJ I POSTAVLJENI CILJEVI STRATEŠKOG OKVIRA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE U BOSNI I HERCEGOVINI 2018-2022. god.

14/12/2018

Strateški okvir za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022. god. predstavlja koordinirani pristup procesu reforme i modernizacije javne uprave u Bosni i Hercegovini, kojim treba ostvariti efikasnu, transparentnu, odgovornu i modernu javnu upravu koja će se zasnivati na najboljim evropskim praksama i standardima evropskog upravnog prostora te postati istinski „servis“ građana i drugih […]

Javni oglas za popunu radnog mjesta zaposlenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na neodređeno vrijeme

11/12/2018

                  Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05 i 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), a na osnovu Odluke o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme zaposlenika u Ured koordinatora za reformu javne uprave pri […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts