Agencija za državnu službu BiH jučer je, uz podršku Programa jačanja javnih institucija koji po nalogu Savezne vlade Njemačke provodi GIZ, u Sarajevu organizirala obuku o proaktivnoj transparentnosti.

Predstavljen je teoretski i praktični okvir za unapređenje proaktivne transparentnosti u organima vlasti u BiH, a posebno u svjetlu nedavno usvojene Politike proaktivne transparentnosti i Standarda proaktivne transparentnosti zaključaka koji pozivaju na provedbu standarda proaktivne transparentnosti.

Obuci je pristustvovalo preko 20 državnih službenika iz institucija BiH.

Predavačice su bile Marine Kavaz-Siručić iz Direkcije za evropske integracije i Vedrana Faladžić iz Ureda koordinatora za reformu javne uprave.