Doc.dr Dragan Ćuzulan koordinator za reformu javne uprave i prof.dr Nezir Krčalo, dekan Fakulteta za javnu upravu danas su u Sarajevu potpisali sporazum o saradnji.

Uvažavajući bitnost saradnje institucija javne uprave i akademske zajednice u sličnim oblastima rada, ovim sporazumom obje strane izrazile su spremnost na zajedničko djelovanje u cilju olakšavanja i unapređenja procesa reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, kao i podizanja kvalitete obrazovanja stručnih kadrova u skladu sa potrebama javne uprave.

„Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave i na ovaj način je otvorila vrata akademskoj zajednici kako bismo u budućnosti kroz zajedničko djelovanje, razmjenu iskustava i konkretne aktivnosti reformu javne uprave vratili u akademski diskurs“, izjavio je Ćuzulan.

Sporazumom su definisana područja saradnje, a ona se između ostalog odnose na: partnerski odnos kroz sudjelovanje u obrazovnim, stručnim i naučnim projektima, uključivanje nastavnog osoblja i stručnih saradnika Fakulteta za javnu upravu za potrebe realizacije određenih aktivnosti u sklopu reforme javne uprave u BiH koje koordinira i vodi Ured koordinatora, podršku nastavnim i stručnim programima, kao i usmjeravanje istraživanja i analiza u sklopu magistarskih i doktorskih disertacija u skladu sa aktuelnim temama u procesu reforme javne uprave.

Potpisujući ovaj sporazum Ured koordinatora za reformu javne uprave otvorio je vrata studentima Fakulteta za javnu upravu za obavljanje studentske prakse.