Konferencija ″Upravljanje kvalitetom – instrument za bolju javnu upravu″

27/10/2015

Ured koordinatora za reformu javne uprave i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Evropskim institutom za javnu upravu (EIPA) organiziraju 27. oktobra u hotelu Evropa u  Sarajevu konferenciju ″ Upravljanje kvalitetom – instrument za bolju javnu upravu″. Učesnicima konferencije će se obratiti gdin. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, […]

Održana konferencija „Upravljanje kvalitetom – instrument za bolju javnu upravu“

27/10/2015

U Sarajevu je danas održana konferencija „Upravljanje kvalitetom – instrument za bolju javnu upravu“ koju su organizovali Ured koordinatora za reformu javne uprave i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Evropskim institutom za javnu upravu (EIPA). Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je da je reforma javne uprave […]

Obavještenje o nabavci usluga za implementaciju projekta „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“

23/10/2015

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE IDB/JIB 4200334950020 Kontakt osoba Tila Arnaut – Biogradlija Adresa Vrazova 9 Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp) Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo) Telefon (033) 565-760 Faks (033) 565-761 Elektronska pošta parco.office@parco.gov.ba Internet adresa www.parco.gov.ba I 2. Adresa […]

Budžet dostupan građanima

21/10/2015

Jedan od prvih koraka koje je Ured koordinatora za reformu javne uprave poduzeo na proaktivnom objavljivanju informacija od javnog značaja na web stranici je postavljanje informacija i dokumenata u vezi sa budžetskom transparentnosti rada Ureda. Ured koordinatora za reformu javne uprave, kroz zajedničku kampanju „Imate pravo da znate“ sa još tri državne institucije: Direkcijom za […]

Sudovi traže utemeljenje registra gospodarskih i poslovnih subjekata u BiH

15/10/2015

U cilju što bržeg i učinkovitijeg rješavanja brojnih predmeta koji se tiču gospodarskog kriminala, ili kako pravni stručnjaci koji rade na izradi “strategija za reformu sektora pravosuđa u BiH od 2014. do 2018. godine”, stručno zovu gospodarskog sudovanja, potrebno je napraviti i ažurirati popis svih gospodarskih subjekata u oba bh. entiteta i Distriktu Brčko. Osim […]

Srbija: Na jednom papiru 50 dokumenata

15/10/2015

Građani Srbije od januara naredne godine više neće morati da obilaze mnogobrojne šaltere da bi, na primer, prijavili rođenje deteta i obezbedili drugu dokumentaciju, jer će uz pomoć portala e-uprave na jednom papiru moći da pribave pedesetak dokumenata, najavila je sinoć ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Ministarka Udovički sa dekanom FON-a Milijom […]

BHRT o Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi FBiH

13/10/2015

Jedan od zadataka koje su vlasti u BiH preuzele usvajanjem reformske agende, koja bi tebalo da otkoči naš put ka članstvu u Evropskoj uniji je i reforma javne uprave. Vlada Federacije BiH je u taj proces krenula donošenjem Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi. Cilj je, kako je obrazloženo, da državna služba bude […]

Brčko: Pripremljena četiri nova zakona iz oblasti finansija

13/10/2015

Skupština Brčko distrikta trebalo bi najkasnije do kraja godine da usvoji nacrte četiri zakonska akta, čijom primjenom će biti stvoreni preduslovi za razmjenu podataka o poreskim obveznicima između poreskih organa u BiH i brčanske Poreske uprave, potvrdila je savjetnik direktora Direkcije za finansije Slavica Vujić. Riječ je o nacrtima zakona o fiskalnim sistemima, zakona o […]

Izvještaj revizije učinka: Transparentnost rada institucija BiH

08/10/2015

Ured za reviziju institucija BiH je proveo reviziju učinka na temu: „Transparentnost rada institucija BiH“. Revizija je provedena u skladu sa Zakonom o reviziji institucija Bosne i Hercegovine, uz primjenu relevantnih Međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija – ISSAI, Principa revizije učinka, Vodiča za reviziju učinka i Vodiča za osiguranje kvaliteta revizije učinka u VRI u […]

May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts