Konferencija ″Upravljanje kvalitetom – instrument za bolju javnu upravu″

27/10/2015

Ured koordinatora za reformu javne uprave i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Evropskim institutom za javnu upravu (EIPA) organiziraju 27. oktobra u hotelu Evropa u  Sarajevu konferenciju ″ Upravljanje kvalitetom – instrument za bolju javnu upravu″. Učesnicima konferencije će se obratiti gdin. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, […]

Održana konferencija „Upravljanje kvalitetom – instrument za bolju javnu upravu“

27/10/2015

U Sarajevu je danas održana konferencija „Upravljanje kvalitetom – instrument za bolju javnu upravu“ koju su organizovali Ured koordinatora za reformu javne uprave i Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Evropskim institutom za javnu upravu (EIPA). Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović izjavio je da je reforma javne uprave […]

Obavještenje o nabavci usluga za implementaciju projekta „Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH“

23/10/2015

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv KANCELARIJA KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE IDB/JIB 4200334950020 Kontakt osoba Tila Arnaut – Biogradlija Adresa Vrazova 9 Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp) Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo) Telefon (033) 565-760 Faks (033) 565-761 Elektronska pošta parco.office@parco.gov.ba Internet adresa www.parco.gov.ba I 2. Adresa […]

Budžet dostupan građanima

21/10/2015

Jedan od prvih koraka koje je Ured koordinatora za reformu javne uprave poduzeo na proaktivnom objavljivanju informacija od javnog značaja na web stranici je postavljanje informacija i dokumenata u vezi sa budžetskom transparentnosti rada Ureda. Ured koordinatora za reformu javne uprave, kroz zajedničku kampanju „Imate pravo da znate“ sa još tri državne institucije: Direkcijom za […]

Sudovi traže utemeljenje registra gospodarskih i poslovnih subjekata u BiH

15/10/2015

U cilju što bržeg i učinkovitijeg rješavanja brojnih predmeta koji se tiču gospodarskog kriminala, ili kako pravni stručnjaci koji rade na izradi “strategija za reformu sektora pravosuđa u BiH od 2014. do 2018. godine”, stručno zovu gospodarskog sudovanja, potrebno je napraviti i ažurirati popis svih gospodarskih subjekata u oba bh. entiteta i Distriktu Brčko. Osim […]

Srbija: Na jednom papiru 50 dokumenata

15/10/2015

Građani Srbije od januara naredne godine više neće morati da obilaze mnogobrojne šaltere da bi, na primer, prijavili rođenje deteta i obezbedili drugu dokumentaciju, jer će uz pomoć portala e-uprave na jednom papiru moći da pribave pedesetak dokumenata, najavila je sinoć ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. Ministarka Udovički sa dekanom FON-a Milijom […]

BHRT o Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi FBiH

13/10/2015

Jedan od zadataka koje su vlasti u BiH preuzele usvajanjem reformske agende, koja bi tebalo da otkoči naš put ka članstvu u Evropskoj uniji je i reforma javne uprave. Vlada Federacije BiH je u taj proces krenula donošenjem Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi. Cilj je, kako je obrazloženo, da državna služba bude […]

Brčko: Pripremljena četiri nova zakona iz oblasti finansija

13/10/2015

Skupština Brčko distrikta trebalo bi najkasnije do kraja godine da usvoji nacrte četiri zakonska akta, čijom primjenom će biti stvoreni preduslovi za razmjenu podataka o poreskim obveznicima između poreskih organa u BiH i brčanske Poreske uprave, potvrdila je savjetnik direktora Direkcije za finansije Slavica Vujić. Riječ je o nacrtima zakona o fiskalnim sistemima, zakona o […]

Izvještaj revizije učinka: Transparentnost rada institucija BiH

08/10/2015

Ured za reviziju institucija BiH je proveo reviziju učinka na temu: „Transparentnost rada institucija BiH“. Revizija je provedena u skladu sa Zakonom o reviziji institucija Bosne i Hercegovine, uz primjenu relevantnih Međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija – ISSAI, Principa revizije učinka, Vodiča za reviziju učinka i Vodiča za osiguranje kvaliteta revizije učinka u VRI u […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts