Skupština Brčko distrikta trebalo bi najkasnije do kraja godine da usvoji nacrte četiri zakonska akta, čijom primjenom će biti stvoreni preduslovi za razmjenu podataka o poreskim obveznicima između poreskih organa u BiH i brčanske Poreske uprave, potvrdila je savjetnik direktora Direkcije za finansije Slavica Vujić.

Riječ je o nacrtima zakona o fiskalnim sistemima, zakona o računovodstvu i reviziji, zakona o deviznom poslovanju, te zakona o dopunama Zakona o platnim transkacijama.

Vujićeva kaže da je bilo neophodno početi proceduru donošenja ova četiri zakona s obzirom da je Brčko distrikt zaostajao u odnosu na entitete i da je na neki način bio izvan sistema.

"Prvo se pojavila potreba za donošenjem zakona o fiskalnim sistemima zbog obaveze evidentiranja svakog pojedinačnog prometa preko fiskalnog uređaja, odnosno kase, bez obzira na način plaćanja", rekla je Vujićeva novinarima.

Ona je objasnila da je novi zakon o računovodstvu i reviziji neminovan, jer primjena starog nije davala nikakve rezultate, nakon što su entiteti 2010. godine donijeli nove zakone koji su hramonizovani i "snažno podržavaju primjenu međunarodnih standarda".

Kao razlog za donošenje Zakona o deviznom poslovanju, Vujićeva je navela da je ova oblast u Brčko distriktu "potpuno van kontrole".

"Zakon o dopunama Zakona o platnim transkacijama neophodno je donijeti kako bi moglo da se reguliše obaveza držanja novčanih sredstava na računima kod banaka preduzećima i preduzetnicima koji obavljaju registrovanu djelatnost u Brčko distriktu", rekla je Vujićeva. (Izvor:InfoBrčko.com)