Sastanak NТ za Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

30/05/2013

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u četvrtak  30.05.2013. godine u prostorijama Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, zgrada Parlamentarne skupštine BiH, sa početkom u 12:00 sati. Dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 26.03.2013god. Ured za zakonodavstvo FBiH); 2.    Razmatranje […]

Sastanak Nadzornog tima za e-Upravu

29/05/2013

Sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast e-Uprava bit će održana u srijedu, 29. maja 2013 godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, Vrazova 9, Sarajevo, sa početkom u 13:00 sati.   Predloženi dnevni red: 1. Usvajanje dnevnog reda; 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 26. marta 2013.); 3. […]

Generalni sekretarijati radit će po istim standardima

29/05/2013

Primjenom ciljeva projekta "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH", generalni sekretarijati Vijeća ministara BiH, entitetskih i Vlade Brčko distrikta radiće po istim metodama i standardima, što ih uklapa u evropski administrativni prostor, izjavila je nacionalni koordinator za reformu javne uprave BiH Semiha Borovac. "Kada je riječ o strateškom planiranju, koordinaciji i izradi programa, ovo […]

Održan sastanak međuinstitucionalne grupe za odnose s javnošću

24/05/2013

Treći sastanak međuinstitucionalne grupe za odnose s javnošću/informisanje održan je 23.05.2013.godine u hotelu „Blanka“ na Vlašiću. Članovi grupe, koji su ujedno i predstavnici institucija korisnica Programa jačanja javnih institucija u BiH, imali su priliku razmijeniti iskustvo i dobru praksu, što za cilj ima efikasno planiranje zajedničkih budućih aktivnosti. Predstavnica Agencije za razvoj visokog obrazovanja i […]

Vijeće ministara BiH usvojilo Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave

09/05/2013

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 8. maja ove godine razmotrilo je i usvojilo Informaciju uz Godišnji finansijski izvještaj  Fonda za reformu javne uprave za 2012. godinu i Informaciju o projektima Fonda za reformu javne uprave (mart 2013.). Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za reformu javne uprave za […]

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts