Sastanak NТ za Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

30/05/2013

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u četvrtak  30.05.2013. godine u prostorijama Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, zgrada Parlamentarne skupštine BiH, sa početkom u 12:00 sati. Dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 26.03.2013god. Ured za zakonodavstvo FBiH); 2.    Razmatranje […]

Sastanak Nadzornog tima za e-Upravu

29/05/2013

Sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast e-Uprava bit će održana u srijedu, 29. maja 2013 godine, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, Vrazova 9, Sarajevo, sa početkom u 13:00 sati.   Predloženi dnevni red: 1. Usvajanje dnevnog reda; 2. Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 26. marta 2013.); 3. […]

Generalni sekretarijati radit će po istim standardima

29/05/2013

Primjenom ciljeva projekta "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH", generalni sekretarijati Vijeća ministara BiH, entitetskih i Vlade Brčko distrikta radiće po istim metodama i standardima, što ih uklapa u evropski administrativni prostor, izjavila je nacionalni koordinator za reformu javne uprave BiH Semiha Borovac. "Kada je riječ o strateškom planiranju, koordinaciji i izradi programa, ovo […]

Održan sastanak međuinstitucionalne grupe za odnose s javnošću

24/05/2013

Treći sastanak međuinstitucionalne grupe za odnose s javnošću/informisanje održan je 23.05.2013.godine u hotelu „Blanka“ na Vlašiću. Članovi grupe, koji su ujedno i predstavnici institucija korisnica Programa jačanja javnih institucija u BiH, imali su priliku razmijeniti iskustvo i dobru praksu, što za cilj ima efikasno planiranje zajedničkih budućih aktivnosti. Predstavnica Agencije za razvoj visokog obrazovanja i […]

Vijeće ministara BiH usvojilo Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave

09/05/2013

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 8. maja ove godine razmotrilo je i usvojilo Informaciju uz Godišnji finansijski izvještaj  Fonda za reformu javne uprave za 2012. godinu i Informaciju o projektima Fonda za reformu javne uprave (mart 2013.). Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za reformu javne uprave za […]

Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts