Predstavljen Zbornik postignuća civilnog sektora BiH

31/08/2010

Štampano izdanje Zbornika postignuća pod nazivom “Organizacije civilnog društva – Snaga građana Bosne i Hercegovine na putu Evropskih integracija” predstavljeno je u sklopu projekta Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO) BiH, kojeg finasira Evropska unija. Svoje rezultate i dostignuća ostvarene u posljednjih 18 mjeseci u Zborniku je predstavilo 39 organizacija i 12 mreža i incijativa […]

“Papirna”komunikacija jedina važeća: Javne nabavke još nisu otkrile internet

30/08/2010

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 26. avgusta 2010. godine usvojilo je Strategiju razvoja sistema javnih nabavki u BiH za period 2010. – 2015. godine, u kojoj se navode moguće smjernice za transparentnije i efikasnije korištenje javnih sredstava. U strategije se osim potrebe usklađivanja zakonodavstva iz ove oblasti sa direktivama EU, ukazuje na vrlo visok […]

Kako spasiti britanski budžet?

26/08/2010

Građani Velike Britanije imali su priliku da na internet stranici vlade napišu svoje ideje o tome kako država da uštedi, a prijedlozi su bili različiti – od prodaje kraljičinih labudova i ukidanja monarhije, do oduzimanja plate poslanicima. Velika Britanija, čiji je budžetski deficit narastao na čak 903 milijarde funti ili oko 1098 milijardi eura, pokušava […]

Usvojena Strategija za javne nabavke

26/08/2010

Savjet ministara usvojio je danas Strategiju razvoja sistema javnih nabavki u BiH za period 2010-2015. godina čiji je cilj jačanje ovog sistema i ostvarivanje principa transparentnog i efikasnog korištenja javnih sredstava. Namjera je da provođenje Strategije podstakne razvoj konkurentnosti na tržištu roba, usluga i radova, zatim integrisanje tržišta BiH u tržište zemalja potpisnica CEFTA sporazuma […]

Zaposleni i sa srednjom školom dobro zarađuju

26/08/2010

Službenici u institucijama EU imaju najnižu početničku platu od 1.700 evra, za koju je dovoljna srednja škola i koja svake dvije godine raste i više od četiri  odsto uz niz dodataka i beneficija. Mediji prenose da ovi službenici, ako dobiju stalan posao, mogu očekivati i penziju u bruto iznosu od 6.000 evra. Njemački “Bild” je […]

Državna služba u Federaciji ne treba postati nepotrebno ispolitizirana

26/08/2010

Visoki predstavnik i specijalni predstavnik EU Valentin Inzko i Boris Iarochevitch iz Delegacije Evropske unije u BiH sastali su se danas u Sarajevu sa kolegijima Doma naroda i Zastupničkog doma Federacije BiH kako bi razgovarali o mogućim posljedicama ukoliko Parlament FBiH usvoji predložene izmjene i dopune Zakona o državnoj službi i Zakona o organizaciji organa […]

Sastanak Grupe za praćenje bolonjskog procesa

25/08/2010

Sastanak Grupe za praćenje bolonjskog procesa (The Bologna Follow-up Group) bit će održan 24. i 25. avgusta ove godine u Alden Biesenu (Belgija).   Grupa za praćenje bolonjskog procesa sastaje se najmanje jednom u šest mjeseci. Pored toga što ima mandat da donosi odluke, Grupa je, također, forum za raspravu i za razmjenu iskustava između […]

Federalni parlament je usvojio zakon o plaćama kakav nisu dogovorili Vlada i Sindikat

25/08/2010

Predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH Salih Kruščica danas je na konferenciji za novinare u Sarajevu kazao da Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, koji je usvojio Federalni parlament, nije onakav kako su ga dogovorili Sindikat i Vlada FBiH. Zbog toga, kako je kazao o tom zakonu je raspravljao […]

Mladi iz BIH u programima EU

24/08/2010

Mladi kao koncept su tek relativno nedavno uključeni i u Europsku politiku. Nakon uvođenja člana 149., stava 2., Ugovorom iz Maastrichta je proširen obim politike kojom se bavi EU, čime su obuhvaćeni i mladi kao posebna oblast. Europska saradnja Dokument o mladima (White Paper) koji je usvojen u  novembru 2001. predložio je da bi se […]

EU: Informacije o lijekovima dostupne javnosti

24/08/2010

Evropska agencija za lijekove je prihvatila kritike evropskog ombudsmana i odlučila da predstavi podatke o sastavu i neželjenim efektima lijekova. Glavni zadatak EMA je nadzor nad lijekovima nakon njihovog odobrenja. Agencija je poručila da će informacije o rakutanu-lijeku protiv akni, koji je proizvela jedna farmaceutska kompanija, uskoro ponuditi evropskoj javnosti. „EU Observer“ prenosi priču o […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts