Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj 26. avgusta 2010. godine usvojilo je Strategiju razvoja sistema javnih nabavki u BiH za period 2010. – 2015. godine, u kojoj se navode moguće smjernice za transparentnije i efikasnije korištenje javnih sredstava.

U strategije se osim potrebe usklađivanja zakonodavstva iz ove oblasti sa direktivama EU, ukazuje na vrlo visok procenat digitalne nepismenosti i nedovoljnu primjenu savremenih tehnologija.

O elektronskim nabavkama trenutno je teško govoriti, jer veliki broj ugovornih organa ne koristi internet. "Prema podacima iz Službenog lista BiH samo 5 posto ugovornih organa je dostavljalo obavještenja za objavu elektronskim putem. Preko 20 posto izvještaja koji s dostavljaju Agenciji za javne nabavke su bili ispunjeni ručno, bez obzira što su forme dostupne na web stranici i što se mogu popuniti elektronskim putem", navodi se u Strategiji.

U komunikaciji sa ugovornim organima i dobavljačima, uočeno je da preko 50 posto ne koristi web stranu javnih nabavki, a razlog za takvo postupanje su najčešće pravdali činjenicom da im je lakše komunicirati klasičnim sredstvima kao što su telefon, fax ili ugovaranjem termina za sastanak.

Slijedeći problem koji je prisutan u ovom segmentu je zakonska uređenost ove oblasti. Naime, Bosna i Hercegovina još uvijek nema svu neophodnu regulativu u oblasti elektronskog potpisa, pa tako ni elektronska komunikacija nije zakonski oblik razmjene informacija i još uvijek je u zvaničnoj komunikaciji jedino legalna "papirna" komunikacija.

"U ovom dijelu nadležnosti, Agencija za javne nabavke BiH je u cilju unapređenja razvoja ove oblasti razvila web bazirani Informacioni sistem za izvještavanje o provedenim postupcima javnih nabavki. Elektronski sistem za dostavu izvještaja će ugovornim organima omogućiti jednostavnije, brže i pouzdanije podnošenje izvještaja o provedenim postupcima javnih nabavki", stoji u ovom strateškom dokumentu.

Također, Agencija za javne nabavke počela je sa pripremom dokumenta specifikacije zahtjeva odgovarajućeg informacionog sistema za elektronske javne nabavke u BiH (BiH e-Public Procurement information system (BeHaPPy).

Buduće softwarsko rješenje za sistem elektronskih javnih nabavki u Bosni i Hercegovini će uključivati kreiranje tenderskog dosijea online, koje će omogućiti ugovornom organu da kompletan tenderski dosije sa svim prilozima samostalno objavi na web sajtu sistema.

Potom, software će omogućiti online podnošenje prijava na tender – ponuđači u postupku javne nabavke će moći svoju digitalno potpisanu ponudu, zajedno sa svim traženim dokumentima kojim dokazuju zadovoljavanje kriterija za učešće, dostaviti elektronski kroz sistem.

Sistem će omogućiti otvaranje online tendera, odnosno pristup članovima Komisije za evaluaciju tendera svim ponudama dostavljenim elektronskim putem vodeći računa o pravima i vremenu otvaranja.

"Ukoliko se online odnosno elektronske javne nabavke pokrenu, to upravama može uštedjeti do 10 posto rashoda i do 50-80 posto troškova prijenosa, i kupcima i dobavljačima", navodi se u zaključku, aprenosi ekapija.ba