Predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH Salih Kruščica danas je na konferenciji za novinare u Sarajevu kazao da Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, koji je usvojio Federalni parlament, nije onakav kako su ga dogovorili Sindikat i Vlada FBiH. Zbog toga, kako je kazao o tom zakonu je raspravljao i Upravni odbor Sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH i zaključio da Sindikat povuče saglasnost na potpisivanje izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH dok se ne izvrše izmjene i dopune spomenutog zakona o plaćama.

"Naš upravni odbor, nakon rasprave, ustanovio je da član 60., a koji se odnosi na primjenu tog zakona u kantonima, dovodi kantone u diskriminatorski položaj. Naime, član 60. nije usklađen sa članom 3. tog zakona za ista radna mjesta. To znači da bi primjenom člana 60. imali u FBiH jedan koeficijent, u kantonu drugi, a u općini i gradu treći koeficijent, što nije ni s načelima međunarodnih konvencija. Izmjena se desila u Parlamentu i primjena takvog člana dovela bi i do podjele u Sindikatu, a mi se, kao što je i poznato, godinama borimo da koeficijenti budu isti", kazao je Kruščica.

Sindikat također traži od Vlade FBiH da obustavi primjenu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH i hitno putem resornog ministarstva pokrene proceduru izmjena i dopuna tog zakona te ih na prvu sjednicu Parlamenta FBiH uvrsti u dnevni red.

Kruščica ističe da te izmjene i dopune podrazumijevaju brisanje člana 60., a vraćanje članova 58. i 59. koji su usaglašeni između Vlade FBiH i Sindikata u Prijedlogu zakona o plaćama.

Upozorava se da ukoliko se ne realiziraju takvi zahtjevi, Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH će pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom FBiH u vezi s primjenom člana 60., koji je u koliziji sa članom 3. Zakona o plaćama.

U Sindikatu najavljuju da će ako Vlada FBiH izvrši primjenu Zakona o plaćama Sindikat državnih službenika i namještenika u FBiH pokrenuti tužbe za prava stečena Kolektivnim ugovorom za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH koja se odnose na naknade koje nemaju karakter plaća, objaveljno je na portalu svevijesti.ba