Štampano izdanje Zbornika postignuća pod nazivom “Organizacije civilnog društva – Snaga građana Bosne i Hercegovine na putu Evropskih integracija” predstavljeno je u sklopu projekta Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO) BiH, kojeg finasira Evropska unija.

Svoje rezultate i dostignuća ostvarene u posljednjih 18 mjeseci u Zborniku je predstavilo 39 organizacija i 12 mreža i incijativa iz cijele BiH.

Zbornik je rezultat zajedničkog rada TACSO BiH tima i svih učesnika informativnog događaja “Organizacije civilnog društva – snaga građana Bosne i Hercegovine na putu Evropskih integracija” održanog u aprilu 2010. godine.

„Cilj izdavanja ovakvog Zbornika jeste da organizacije civilnog društva koje djeluju u BiH saznaju više jedne o drugima, što će im biti veliko olakšanje kod traženja partnera na projektima. Najvažnije je naglasiti da su orgnizacije ovdje istakle ono što su svojim zalaganjem uspjele promijeniti u lokalnim zajednicama ali i šire.“, objasnila je Snježana Ivandić, član Savjetodavne grupe TACSO projekta.

Pored toga, Zbornik sadrži i pitanja koja su predstavnici organizacija učesnica u projektu uputili donosiocima odluka vezanim za civilno društvo, ali i donatorskoj zajednici, poslovnom sektoru, te medijima.

Govoreći o svojim rezultatima, nevladine organizacije su predstavile svoj rad i vladinom i poslovnom sektoru.

„Već imamo povratne informacije od nekoliko opština koje su zainteresovane za provođenje ovakvog projekta u svojim zajednicama. To je prvi put da će projekat implementiran u civilnom sektoru postati model i za vladin i biznis sektor“, istakla je savjetnica na projektu TASCO, Slavica Drašković.

Zbog uspješnosti i dobre prihvaćenosti, u TACSO-u planiraju nastavak projekta i naredne godine.

Zbornik možete preuzeti na http://tacso.org/doc/zbornik_postignuca.pdf.