Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

30/03/2017

Na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ureda koordinatora za reformu […]

Održan ReForum: Reforma javne uprave u BiH

29/03/2017

ReForum „Reforma javne uprave u BiH“, na kojem se govorilo o problemima ovog procesa, njenim dosadašnjih uspjesima i nedostacima, kao i budućem radu u ovoj oblasti, te ulozi organizacija civilnog društva u njoj, održan je 21. marta u Hotelu „Astra Garni“ u Sarajevu, u organizaciji Centra za  politike i upravljanje. Pokretačka snaga osnovana za reformu […]

Sjednica UO FRJU

28/03/2017

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u srijedu, 12.04.2017. godine, s početkom u 12:00 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo. Dnevni red: Verifikacija Zapisnika s 58. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 15.02.2017. godine Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne […]

Poziv institucijama javne uprave za iskazivanje interesa za podršku u uvođenju CAF modela upravljanja kvalitetom (Zajednički okvir za procjenu – Common Assessment Framework)

28/03/2017

U sklopu procesa uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u javnu upravu u Bosni i Hercegovini, Ured koordinatora za reformu javne uprave poziva institucije da apliciraju za podršku pri uvođenju sistema upravljanja kvalitetom zasnovanom na modelu Zajedničkog okvira za procjenu –   Common Assessment Framework (CAF) tokom 2017.godine. Na osnovu Operativnog plana za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucije […]

Šutnja o broju zaposlenih

27/03/2017

Koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan za Oslobođenje ističe kako se javna uprava još pogrešno smatra političkim monopolom stranaka Bosna i Hercegovina trenutno se nalazi u fazi pripreme novog Strateškog okvira – strategije i akcionog plana koji bi trebao dati novi impuls reformi javne uprave. Kako je za Oslobođenje kazao koordinator za reformu javne […]

Ured koordinatora za reformu javne uprave izradio „Budžet za građane“

20/03/2017

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Agencijom za razvoj preduzeća Eda iz Banja Luke izradio je „Budžet za građane“ –  dokument koji na jednostavan i ilustrativan način prikazuje budžet ove institucije za 2017. godinu. „Pristup informacijama o budžetskim aktivnostima jedne institucije omogućava građanima razumijevanje političkih i ekonomskih odluka te praćenje javne potrošnje […]

CPU o reformi javne uprave

20/03/2017

Centar za politike i upravljanje organizuje, u sklopu projekta „Razgovarajmo o reformama“, konferenciju pod nazivom „Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini“, koja će biti održana 21. marta sa početkom u 11:00 sati. Javna uprava uglavnom je definisana kao servis za pružanje efikasnih usluga vladama i građanima. Ona direktno utiče na brzinu i efikasnost obavljanja […]

Govor koordinatora za reformu javne uprave regionalnoj konferenciji „Dijalogom i saradnjom sa civilnim društvom do boljih rezultata reforme javne uprave“

13/03/2017

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH), u saradnji sa projektom Tehničke podrške organizacijama civilnog društva (TACSO), 13. i 14. marta ove godine  u Sarajevu je organizirao dvodnevnu regionalnu konferenciju o rezultatima trećeg monitoringa reforme javne uprave. Jedan od uvodničara konferencije bio je i Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH: Uvažena […]

Javne konsultacije o Godišnjem izvještaju o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave

07/03/2017

U skladu sa članom 11. Odluke o godišnjem planiranju i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 94/14), pozivamo vas da učestvujete u izradi Izvještaja o  radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2016.godinu. Proces javnih konsultacija otvoren je od 07.03.– 21.03. 2017. godine i svoje komentare i […]

Vlada Federacije BiH o reformi javne uprave

06/03/2017

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici održanoj 03.03.2017. godine u Sarajevu, usvojila Informaciju Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) „Sistem državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine – Izazovi i perspektive“. Informacija daje jasnu sliku o stanju u državnoj službi i javnoj upravi i nudi realna rješenje za uspostavljanje kadrovski i […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts