Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u srijedu, 12.04.2017. godine, s početkom u 12:00 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika s 58. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 15.02.2017. godine
  2. Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2016. godinu s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave
  3. Prezentacija Početnog izvještaja za projekat „Oduka službenika za informisanje/odnose s javnošću – faza II“
  4. Prezentacija Početnog izvještaja za projekat „Unapređenje procesa analize potreba i evaluacije efekata obuke“
  5. Finalni izvještaj s prezentacijom za projekat „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave za primjenu informacionih tehnologija i rad na računaru“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Finalni izvještaj
  6. Nacrt Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju za uspostavljanje Fonda za reformu javne uprave
  7. Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave
  8. Razno.