U skladu sa članom 11. Odluke o godišnjem planiranju i načinu praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 94/14), pozivamo vas da učestvujete u izradi Izvještaja o  radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2016.godinu.

Proces javnih konsultacija otvoren je od 07.03.– 21.03. 2017. godine i svoje komentare i sugestije možete dostaviti elektronskim putem na mail: Tila.Arnaut@parco.gov.ba ili na javnekonsultacije@parco.gov.ba.

Izvještaj o radu Ureda koordinatora za 2016. godinu_nacrt

Izjava Izvještaj o radu – konsultacije

Obrazac za dostavu komentara