Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Agencijom za razvoj preduzeća Eda iz Banja Luke izradio je „Budžet za građane“ –  dokument koji na jednostavan i ilustrativan način prikazuje budžet ove institucije za 2017. godinu.

„Pristup informacijama o budžetskim aktivnostima jedne institucije omogućava građanima razumijevanje političkih i ekonomskih odluka te praćenje javne potrošnje ali i povećanje transparentnosti rada institucije. Naši budžeti objavljuju se u službenim novinama, na našim web stranicama i često su kao takvi nerazumljivi široj javnosti. Sljedeći primjere dobre prakse, željeli smo pokazati građankama i građanima da se i najkomplikovanije stvari poput budžeta mogu prikazati na jednostavan način“, izjavio je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave.

Ćuzulan je dodao i to da je „dostupnost informacija izrazito važna za suzbijanje korupcije i postizanje veće efikasnosti javnih usluga“.

Ured koordinatora za reformu javne uprave nastavit će sa ovom praksom objavljivanja Budžeta za građane, a izrada narednog dokumenta se očekuje početkom 2018. godine.

S obzirom da je Ured koordinatora za reformu javne uprave prva institucija na državnom nivou koja ima „Budžet za građane“, Ćuzulan je izrazio nadu da će ovaj primjer slijediti i druge institucije.

Vodič je dostupan ovdje.

Izradu metodologije i budžeta za građane finansirao je Fond otvoreno društvo BiH.

Važnost i značaj dostupnosti budžetskih podataka široj javnosti prepoznali su Međunarodni Monetarni Fond, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj te Međunarodno budžetsko partnerstvo (International Budget Partnership). Međunarodno budžetsko partnerstvo promoviše i podstiče uvođenje prakse pripreme BzG kroz pomenuti  vodič za izradu BzG i u sklopu svog istraživanja – Istraživanje o otvorenosti budžeta (Open Budget Survey).