Predstavnici Općine Novo Sarajevo zainteresirani za projekat e-bebe

28/09/2023

Državni koordinator za reformu javne uprave dr. Dragan Ćuzulan, stručni savjetnik za informacione tehnologije i pružanje usluga Sabahudin Suljević i stručna saradnica za informatičke tehnologije Marija Agatić održali su sastanak sa pomoćnicom načelnika Općine Novo Sarajevo za opću upravu Azirom Manov Pandža, pomoćnikom općinskog načelnika za zajedničke poslove i javne nabavke Enesom Begovićem, šeficom matičnog […]

Održan sastanak u okviru mjere unaprjeđenja upravno-pravnog okvira u reformskoj oblasti Pružanje usluga

27/09/2023

Usklađeno unapređenje upravno-pravnog okvira u reformskoj oblasti Pružanje usluga jedna je od mjera Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini. Podrška provedbi aktivnosti koje doprinose realizaciji ove mjere bila je tema sastanka kojeg su juče u Sarajevu održali predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave i SIGMA sa predstavnicima USAID […]

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave održali obuku za državne službenike

22/09/2023

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave održali su jučer obuku za državne službenike pod nazivom “Modernizacija i unapređenje rada organizacija uz CAF alat”. Polaznici su se mogli upoznati s CAF 2020 alatom kao naprednim instrumentom za unapređenje rada javne uprave, kao i s principima javne uprave kao osnovom za modernizaciju javne uprave. Također, polaznici […]

Elektronskim potpisom Bosna i Hercegovina želi smanjiti birokratiju

22/09/2023

Reforma javne uprave, digitalizacija i uvođenje elektronskog potpisa neke su od ključnih reformi koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom ako želi unaprijediti sve segmente svakodnevnog života, uključujući i ekonomsku sliku. Koordinator za reformu javne uprave (PARCO) Dragan Ćuzulan i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA BiH) Almir Badnjević razgovarali su o međuinstitucionalnom […]

Javne konsultacije: Program rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2024. godinu

13/09/2023

Na portalu e-konsultacije objavljen je plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2024. godinu. Online konsultacije provode se u periodu od 13.09. do 28.09.2023. godine. Zainteresovani komentare mogu slati isključivo putem portala e-konsultacije, u navedenom periodu. Svrha U skladu sa čl. 7. i čl. 8. Odluke o Godišnjem planiranju rada i načinu praćenja […]

Usvojen novi državni zakon o slobodi pristupa informacijama

01/09/2023

Dom naroda Bosne i Hercegovine (BiH) je na jučerašnjoj sjednici usvojio Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH nakon što je usvojen i u Zastupničkom domu. Za Zakon je glasalo devet delegata, a četiri su bila protiv, piše CIN. Ovaj zakon je u prethodnom periodu izazvao brojne polemike u oba doma Parlamentarne skupštine BiH, ali i […]

Javne konsultacije: Polugodišnji izvještaj o napretku januar-juni 2023.

01/09/2023

Na portalu E-konsultacije objavljen je Polugodišnji izvještaj o napretku januar-juni 2023. sa prilogom. Proces javnih konsultacija otvoren je od 01.09. do 16.09.2023. godine i svoje komentare i sugestije možete dostaviti isključivo putem internet stranice E-konsultacije.  

May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts