Predstavnici Općine Novo Sarajevo zainteresirani za projekat e-bebe

28/09/2023

Državni koordinator za reformu javne uprave dr. Dragan Ćuzulan, stručni savjetnik za informacione tehnologije i pružanje usluga Sabahudin Suljević i stručna saradnica za informatičke tehnologije Marija Agatić održali su sastanak sa pomoćnicom načelnika Općine Novo Sarajevo za opću upravu Azirom Manov Pandža, pomoćnikom općinskog načelnika za zajedničke poslove i javne nabavke Enesom Begovićem, šeficom matičnog […]

Održan sastanak u okviru mjere unaprjeđenja upravno-pravnog okvira u reformskoj oblasti Pružanje usluga

27/09/2023

Usklađeno unapređenje upravno-pravnog okvira u reformskoj oblasti Pružanje usluga jedna je od mjera Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini. Podrška provedbi aktivnosti koje doprinose realizaciji ove mjere bila je tema sastanka kojeg su juče u Sarajevu održali predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave i SIGMA sa predstavnicima USAID […]

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave održali obuku za državne službenike

22/09/2023

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave održali su jučer obuku za državne službenike pod nazivom “Modernizacija i unapređenje rada organizacija uz CAF alat”. Polaznici su se mogli upoznati s CAF 2020 alatom kao naprednim instrumentom za unapređenje rada javne uprave, kao i s principima javne uprave kao osnovom za modernizaciju javne uprave. Također, polaznici […]

Elektronskim potpisom Bosna i Hercegovina želi smanjiti birokratiju

22/09/2023

Reforma javne uprave, digitalizacija i uvođenje elektronskog potpisa neke su od ključnih reformi koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom ako želi unaprijediti sve segmente svakodnevnog života, uključujući i ekonomsku sliku. Koordinator za reformu javne uprave (PARCO) Dragan Ćuzulan i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA BiH) Almir Badnjević razgovarali su o međuinstitucionalnom […]

Javne konsultacije: Program rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2024. godinu

13/09/2023

Na portalu e-konsultacije objavljen je plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2024. godinu. Online konsultacije provode se u periodu od 13.09. do 28.09.2023. godine. Zainteresovani komentare mogu slati isključivo putem portala e-konsultacije, u navedenom periodu. Svrha U skladu sa čl. 7. i čl. 8. Odluke o Godišnjem planiranju rada i načinu praćenja […]

Usvojen novi državni zakon o slobodi pristupa informacijama

01/09/2023

Dom naroda Bosne i Hercegovine (BiH) je na jučerašnjoj sjednici usvojio Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH nakon što je usvojen i u Zastupničkom domu. Za Zakon je glasalo devet delegata, a četiri su bila protiv, piše CIN. Ovaj zakon je u prethodnom periodu izazvao brojne polemike u oba doma Parlamentarne skupštine BiH, ali i […]

Javne konsultacije: Polugodišnji izvještaj o napretku januar-juni 2023.

01/09/2023

Na portalu E-konsultacije objavljen je Polugodišnji izvještaj o napretku januar-juni 2023. sa prilogom. Proces javnih konsultacija otvoren je od 01.09. do 16.09.2023. godine i svoje komentare i sugestije možete dostaviti isključivo putem internet stranice E-konsultacije.  

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts