Državni koordinator za reformu javne uprave dr. Dragan Ćuzulan, stručni savjetnik za informacione tehnologije i pružanje usluga Sabahudin Suljević i stručna saradnica za informatičke tehnologije Marija Agatić održali su sastanak sa pomoćnicom načelnika Općine Novo Sarajevo za opću upravu Azirom Manov Pandža, pomoćnikom općinskog načelnika za zajedničke poslove i javne nabavke Enesom Begovićem, šeficom matičnog ureda općine Novo Sarajevo Elvirom Imširović Bolić i stručnom savjetnicom za IT poslove Mirela Omerović.

Na sastanku je predstavljena mogućnost implementacije projekta e-bebe u Općini Novo Sarajevo. Ovaj sistem omogućava građanima bržu registraciju novorođenčadi.

Podsjećamo, Ured koordinatora za reformu javne uprave uspješno je realizirao pilot projekat e-bebe s Općinom Centar, a već u prva dva mjeseca u ovoj općini uspješno je upisao 600 beba elektronskim putem.