Na portalu e-konsultacije objavljen je plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2024. godinu. Online konsultacije provode se u periodu od 13.09. do 28.09.2023. godine. Zainteresovani komentare mogu slati isključivo putem portala e-konsultacije, u navedenom periodu.

Svrha

U skladu sa čl. 7. i čl. 8. Odluke o Godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 94/14), Ured koordinatora za reformu javne uprave je izradio Program rada za 2024. godinu. Opći cilj Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave je osigurati plansku osnovu za kvalitetno upravljanje reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini u skladu sa nadležnostima Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini. Posebni ciljevi donošenja Programa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2023. godinu su optimalna alokacija resursa na prioritetne zadatke i projekte, kao i unapređenje procesa praćenja programa i planova i izvještavanja o realizaciji istih.

Voditeljica konsultacija:

Nikolina Knežević
Email: Nikolina.Knezevic@parco.gov.ba
Telefon: 033 565 779

Dokumenti:

Program rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za 2024. godinu.