На порталу е-консултације објављен је план рада Канцеларије координатора за реформу јавне управе за 2024. годину. Онлине консултације проводе се у периоду од 13.09. до 28.09.2023. године. Заинтересовани коментаре могу слати искључиво путем портала е-консултације, у наведеном периоду.

Сврха

У складу са чл. 7. и чл. 8. Одлуке о Годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 94/14), Канцеларија координатора за реформу јавне управе је израдила Програм рада за 2024. годину. Општи циљ Програма рада Канцеларије координатора за реформу јавне управе је осигурати планску основу за квалитетно управљање реформом јавне управе у Босни и Херцеговини у складу са надлежностима Канцеларије координатора за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини. Посебни циљеви доношења Програма рада Канцеларије координатора за реформу јавне управе за 2023. годину су оптимална алокација ресурса на приоритетне задатке и пројекте, као и унапређење процеса праћења програма и планова и извјештавања о реализацији истих.

Водитељ консултација:

Николина Кнежевић
Емаил: Nikolina.Knezevic@parco.gov.ba
Телефон: 033 565 779

Документи:

Програм рада Канцеларије координатора за реформу јавне управе за 2024. годину.