Reforma javne uprave, digitalizacija i uvođenje elektronskog potpisa neke su od ključnih reformi koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom ako želi unaprijediti sve segmente svakodnevnog života, uključujući i ekonomsku sliku.

Koordinator za reformu javne uprave (PARCO) Dragan Ćuzulan i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA BiH) Almir Badnjević razgovarali su o međuinstitucionalnom razvoju, projektima i provedbi elektroničkog potpisa i portala otvorenih podataka.

Razmotrili su ključne aspekte međuinstitucionalnog razvoja u BiH.

Naglasili su važnost saradnje PARCO-a i IDDEEA-e kako bi se unaprijedila efikasnost i transparentnost javne uprave u zemlji.

Saglasni su da je nužno uspostaviti čvrstu saradnju između institucija kako bi se postigao napredak u digitalizaciji administrativnih procesa.

Izražen je interes prisutnih PARCO-a za aktivnost Agencije po pitanju provedbe elektronskog potpisa u javnoj upravi.

Ćuzulan je istaknuo kako je elektronički potpis ključni alat za poboljšanje efikasnosti administrativnih procedura i smanjenje birokratije.

Naglasio je kako je PARCO voljan pružiti podršku IDDEEA-i u provedbi elektronskog potpisa kako bi se osigurala njegova široka primjena u svim institucijama javne uprave.

Badnjević je informisao o aktivnostima koje je poduzela Agencija.

Također, razgovaralo se o važnosti portala otvorenih podataka za transparentnost i dostupnost informacija građanima. Badnjević je naglasio kako je IDDEEA BiH u završnoj fazi provedbe portala otvorenih podataka te da se, u idućim danima, očekuje puštanje portala otvorenih podataka u funkciju.