Reforma javne uprave, digitalizacija i uvođenje elektroničkog potpisa neke su od ključnih reformi koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom ako želi unaprijediti sve segmente svakodnevnog života, uključujući i ekonomsku sliku.

Koordinator za reformu javne uprave (PARCO) Dragan Ćuzulan i direktor Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA BiH) Almir Badnjević razgovarali su o međuinstitucionalnom razvoju, projektima i provedbi elektroničkog potpisa i portala otvorenih podataka.

Razmotrili su ključne aspekte međuinstitucionalnog razvoja u BiH.

Naglasili su važnost suradnje PARCO-a i IDDEEA-e kako bi se unaprijedila učinkovitost i transparentnost javne uprave u zemlji.

Suglasni su da je nužno uspostaviti čvrstu suradnju između institucija kako bi se postigao napredak u digitalizaciji administrativnih procesa.

Izražen je interes prisutnih PARCO-a za aktivnost Agencije po pitanju provedbe elektroničkog potpisa u javnoj upravi.

Ćuzulan je istaknuo kako je elektronički potpis ključni alat za poboljšanje učinkovitosti administrativnih procedura i smanjenje birokracije.

Naglasio je kako je PARCO voljan pružiti podršku IDDEEA-i u provedbi elektroničkog potpisa kako bi se osigurala njegova široka primjena u svim institucijama javne uprave.

Badnjević je informisao o aktivnostima koje je poduzela Agencija.

Također, razgovaralo se o važnosti portala otvorenih podataka za transparentnost i dostupnost informacija građanima. Badnjević je naglasio kako je IDDEEA BiH u završnoj fazi provedbe portala otvorenih podataka te da se, u idućim danima, očekuje puštanje portala otvorenih podataka u funkciju.