Obavještenje o terminu polaganja pismenog dijela stručnog ispita

27/03/2013

            Krajnji rok za prijave: 21.02.2013. Radno mjesto za koje je raspisan konkurs: 1/01 Stručni saradnik za reformu javne uprave     TERMIN POLAGANJA PISMENOG DIJELA STRUČNOG ISPITA Pismeni dio stručnog ispita će se održati dana 02. aprila 2013. godine sa početkom u 11:00 sati, u sali Parlamentarne skupštine Bosne […]

Sastanak NТ za Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

26/03/2013

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u utorak  26.03.2013. godine u zgradi Vlade FBiH, sala 36 sa početkom u 12:00 sati. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 14.12.2012 god. Brčko) 2.    Razmatranje i usaglašavanje predložene projektne ideje „Način transponiranja […]

Sastanak NT za E-upravu

26/03/2013

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast e-uprava RAP1 Strategije za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini bit će održan u utorak, 26. marta 2013. godine u prostorijama Skupštine Distrikta Brčko BiH, Ul. Mladena Maglova 2, sa početkom u 13.00 časova. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje dnevnog reda 2.    Izbor predsjedavajućeg Nadzornog tima za sljedeći […]

Usvojen prijedlog Osnova za izradu drugog akcionog plana

26/03/2013

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojilo je informaciju o pripremnim aktivnostima na izradi drugog akcionog plana reforme javne uprave i prijedlog Osnova za izradu drugog akcionog plana Stretegije reforme javne uprave u BiH Drugi Akcioni plan trebao bi se baviti mikro i makro organizacijom uprave kao i kapacitetima unutar određenih oblasti […]

Usvojen Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave

26/03/2013

Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojio je Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave. Aneta Raić, šefica Jedinice za donatorsku koordinaciju, finansije, monitoring i evaluaciju  kazala je da je u Fond do sada uloženo ukupno 12. 939.000 KM. „Do sada je deset projekata u oblasti reforme […]

Sastanak Nadzornog tima za Upravne postupke i upravne usluge

25/03/2013

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje zapisnika sa predhodnog sastanka Nadzornog tima održanog 21.12.2012.godine 2. Planovi održavanja sjednica/planovi rada Nadzornog tima u 2013. godini 3. Analiza stanja u reformskoj oblasti i provedba mjera […]

Sastanak NT za Javne finansije

22/03/2013

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Javne finansije bit će održan u petak, 22.03.2013. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za RJU, Vrazova 9, sa početkom u 11 sati. Predloženi dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 06.12.2012. godine 2. Ažuriranje liste projekata […]

Održana radionica za izradu srednjoročnog strateškog plana Ureda koordinatora za RJU

20/03/2013

Radionica za izradu srednjoročnog strateškog okvira i akcionog plana Ureda koordinatora za RJU za period 2013. – 2015. godine održana je u Fojnici, u ponedjeljak i utorak, 18. i 19.03.2013. godine. Radionica je organizovana u sklopu provedbe Sporazuma o implementaciji između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft […]

Računari uvezuju, država odlučuje

19/03/2013

Start: Kada je 7.marta Upravni odbor za reformu javne uprave u BiH usvojio izvještaj o provedbi aktivnosti na uspostavi okvira interoperabilnosti, Vijeće ministara BiH, vlade entiteta i Distrikta Brčko dobile su set odluka čije usvajanje će omogućiti da sve javne institucije na svim nivoima vlasti međusobno razmjenjuju sve javne podatke koje posjeduju.   NALOG, ŠTA […]

Održana 11. PRO.PR konferencija

18/03/2013

U opatijskom hotelu Ambasador od 13. do 16. marta održana je 11. PRO.PR konferencije u organizaciji Apriori komunikacija na kojoj je petnaest predavača iz devet zemalja pod motom „Povezivanje u pokretu“ razmijenilo svoja mnogobrojna iskustva i znanja. Prvog dana razgovaralo se o potrebi za odnosima s javnošću, upravljanju ugledom u lokalnim upravama Velike Britanije, izazovima […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts