Radionica za izradu srednjoročnog strateškog okvira i akcionog plana Ureda koordinatora za RJU za period 2013. – 2015. godine održana je u Fojnici, u ponedjeljak i utorak, 18. i 19.03.2013. godine. Radionica je organizovana u sklopu provedbe Sporazuma o implementaciji između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  – GIZ) za Program jačanja javnih institucija u BiH, zaključenog u novembru 2011. godine., a u skladu sa operativnim planom Ureda u segmentu strateškog planiranja, usaglašenim sa GIZ-om.

Učesnici radionice, tj. zaposlenici Ureda koordinatora za RJU, aktivno su radili na kreiranju dugoročnih ciljeva i programa, a na osnovu prethodno definisane misije i vizije Ureda i analize vanjskog i unutrašnjeg okruženja Ureda (SWOT). Radionica je rezultirala definisanom prvom verzijom strateških ciljeva i programa Ureda, a u narednom periodu će se nastaviti definisanjem indikatora, pomoću kojih će se mjeriti realizacija zacrtanih ciljeva i programa i izradom akcionog plana, u kojem će biti definisane detaljne aktivnosti za svaki od ciljeva i programa sa nosiocima aktivnosti, te rokovima za njihovo izvršenje.

Cilj ovog segmenta saradnje Ureda i GIZ-a jeste unaprijeđenje efikasnosti i efektivnosti rada Ureda, prvenstveno u pogledu koordinacije nosilaca aktivnosti reforme javne uprave, kroz jačanje kapaciteta i unaprijeđenje srednjoročnog planiranja. Kroz ovakav sredjnoročni strateški pristup, obezbijediće se bolja koordinacija sa svim partnerima u reformi, te efektivnije pružanje tehničke i savjetodavne pomoći ključnim institucijama u implementaciji RJU u BiH.