Održana online konferencija “Proaktivna transparentnost u javnoj upravi u BiH”

30/09/2020

Povodom Međunarodnog dana slobode pristupa informacijama održana je online konferencija “Proaktivna transparentnost u javnoj upravi u BiH” na kojoj je poručeno da je ta otvorenost nužna kao i izmjena Zakona o slobodi pristupa informacijama uu BiH (ZOSPIBiH). Konferenciju su otvorili Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave u BiH, Edita Kalajdžić, sekretarka Vlade FBiH […]

Održana radionica za projekat Sistemsko mjerenje zadovoljstva korisnika usluga koje pružaju organi uprave

28/09/2020

Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i Transparency International su u petak, 25.9.2020. godine u Sarajevu, održali radionicu sa predstavnicima ministarstva pravde Federacije BiH, Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, agencija za državnu službu/upravu BiH i RS te predstavnicima Pododjeljenja za ljudske resurse Brčko distrikta BiH i Zakonodavne kancelarije Brčko distrikta BiH o temi […]

Održana radionica za ispitivanje zadovoljstva korisnika

28/09/2020

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i Fondacije “Infohouse” Sarajevo održali su u četvrtak, 24.09.2020.godine u Sarajevu radionicu sa kolegama i kolegicama iz Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) o temi ispitivanja zadovoljstva korisnika. Ranije su gore spomenute institucije potpisale memorandum o saradnji, gdje se APIK obavezao da će […]

Online događaj “Proaktivna transparentnost u javnoj upravi u BiH” u ponedjeljak 28. septembra 2020. godine u 12.00 sati

25/09/2020

Građani i građanke Bosne i Hercegovine imaju pravo znati kako se troši javni novac i kontrolirati rad javne uprave. Proaktivna transparentnost javne uprave važna je jer povećava odgovornost institucija i povjerenja građana, smanjuje prostor za korupciju i zloupotrebu javnih ovlasti, doprinosi donošenju kvalitetnijih odluka u interesu građana. Kako bi se promovirala proaktivna transparentnost u javnosti […]

Objavljen poziv za podnošenje prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini – I krug

03/09/2020

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Direkcija za evropske integracije (DEI) Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i British Council u Bosni i Hercegovini najavljuju predstojeći Poziv za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) – I krug. Cilj ovog […]

Švedska i Danska zatražile od BiH povrat donacije veće od 5 miliona KM

03/09/2020

Bosna i Hercegovina ostala je bez 5,2 miliona maraka iz Fonda za reformu javne uprave, jer su Švedska i Danska kao donatori zatražili povrat ovog novca koji duže vrijeme nije bio utrošen na projekte jedne od najvažnijih reformi u zemlji. Kako je potvrđeno za Fokus.ba u Uredu koordinatora za reformu javne uprave BiH, Švedskoj je […]

Brčko distrikt objavio imena 4.500 osoba zaposlenih u tijelima javne uprave

03/09/2020

Na mrežnoj stranici www.eprim.bdcentral.net objavljeni su Registar zaposlenih osoba i Registar imenovanih osoba u tijelima javne uprave, institucijama, javnim preduzećima, ustanovama, zavodima i fondovima Brčko distrikta BiH. U registrima su trenutačno dostupni podaci koji su do sada dostavljeni i podaci će se svakodnevno ažurirati kako budu dostavljani od strane tijela javne uprave, institucija, javnih preduzeća, […]

Poziv za dostavljanje prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini – I krug

02/09/2020

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Direkcija za evropske integracije (DEI) Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) i British Council u Bosni i Hercegovini najavljuju predstojeće pokretanje Poziva za dostavu prijava za Program EU za mlade državne službenike u Bosni i Hercegovini (EUSYP BiH) – I krug. Programom […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts