Novogodišnji intervju Semihe Borovac, koordinatorice za reformu javne uprave BiH

30/12/2011

1. Šta je primarna zadaća Ureda za reformu javne uprave BiH?  – Reforma javne uprave (RJU) je obaveza i politički uslov Evropskog parlamenta. Ured je formiran da koordinira proces reforme javne uprave istovremeno i u istom stepenu na državnom, entitetskim nivoima i u Distriktu Brčko, a institucije su te koje provode tu reformu. To znači […]

“INFO” Vijeća ministara BiH – osmi broj

29/12/2011

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, odnosno njegova služba za informiranje/informisanje objavila je novi broj biltena "INFO" Vijeća ministara BiH. Ovaj decembarski broj, kao i prethodni brojevi, pripremljeni su u saradnji sa glasnogovornicima/službenicima za odnose s javnošću ministarstava Vijeća ministara BiH.    Bilten donosi aktuelnosti i najzanimljivije informacije o aktivnostima Vijeća ministara BiH i ministarstava. Takođe, […]

Sastanak NT za javne finansije

23/12/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Javne finansije, sa predloženim sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 30.11.2011. godine; 2. Razmatranje prvog periodičnog izvještaja za projekt BMIS; 3. Usvajanje projektnog prijedloga za projekt "Javno privatno partnerstvo"; 4. Razno.   biti će održan […]

Sastanak Implementacionog tima za BMIS

23/12/2011

Sastanak implementacionog tima za projekt BMIS (Budget Management Information System – informacijski sistem za upravljanje budžetom), sa predloženim sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Implementacionog tima održanog 30.11.2011. godine; 2. Razmatranje prvog periodičnog izvještaja za projekt BMIS; 3. Razno. biti će održan u petak, 23.12.2011. godine, u Banja Luci, u prostorijama Vlade […]

Najavljena borba protiv korupcije u državnoj službi u 2012.

23/12/2011

FENA: Realizacija projekta čiji je cilj izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u državnoj službi bit će jedan od prioriteta Ureda državnog koordinatora za reformu javne uprave u narednoj godini. Ovo je u razgovoru za Fenu najavila državna koordinatorica za reformu javne urpave Semiha Borovac, odgovarajući na pitanja o tome šta je urađeno u reformi […]

Javna uprava u BiH: Administracija kaska za Evropom

19/12/2011

OSLOBOĐENJE: U posljednjem izvještaju o napretku BiH, Evropska komisija je, uz ostalo, zaključila i da je nezadovoljavajući tempo reforme javne uprave. S takvom se ocjenom slaže i Semiha Borovac, direktorica Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH. – Uprava u BiH još nije ispunila prve reformske ciljeve, a to je puna provedba Strategije reforme javne […]

Priručnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika

12/12/2011

Dokument “Priručnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika – Vodič za uspješno upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH”, samo je jedan od izlaznih rezultata projekta “Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u Bosni i Hercegovini“, koji je implementirao konzorcij kompanija "Djikic Consulting Services" d.o.o. Sarajevo i "Đikić" d.o.o. Sarajevo, a […]

U RS od 1. januara u primjeni elektronski potpis

09/12/2011

Agencija za informaciono društvo Republike Srpske /RS/ prvog januara naredne godine počeće da sklapa ugovore sa ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama o uvođenju elektronskog potpisa kao zamjene za svojeručni potpis i pečat. Na taj način upravni i drugi poslovi u hijerarhiji izvršne vlasti, obavljaće se elektronskim putem, odnosno biće omogućeno da elektronski dokument dobije pravnu […]

Sjednica UO Fonda za RJU

08/12/2011

Dvadeset treća sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana u četvrtak, 08.12.2011. godine sa početkom u 11:00 sati  u u zgradi Vijećnice, Bulevar mira 1, Brčko. Prijedlog dnevnog reda sjednice: 1.    Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održane 21.10.2011. godine; 2.    Kvartalni izvještaj Fonda za reformu […]

Članovi UO Fonda za RJU podržali projekat borbe protiv korupcije

08/12/2011

Članovi UO Fonda za reformu javne uprave u BiH na danas održanoj sjednici u Brčko distriktu BiH podržali su projekat "Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH". Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave istakla je da će, pored ispunjavanja mjera iz Strategije RJU i novog Revidiranog Akcionog plana […]

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts