Usvajanje jakog prvog akcionog plana može ojačati poziciju BIH za članstvo u EU

28/05/2015

Paul Maassen je direktor za uključivanje civilnog društva u Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP). Njegov tim pruža podršku u svim državama članicama, kao i onima koje se namjeravaju pridružiti Partnerstvu, da razumiju i strateški koriste Partnerstvo za otvorenu vlast. Prethodno je radio kao rukovodilac za finansije i partnerstvo za WWF International, […]

Vijeće ministara BiH podržalo projekat Mapa puta za reformu za reformu registracije poslovnih subjekata

21/05/2015

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojilo je Informaciju  o provođenju projekta „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“, koji će se finansirati iz sredstava Fonda za reformu javne uprave i izrazilo podršku ciljevima ovog projekta. Zadužen je Ured koordinatora za reformu javne uprave da od početka implementacije Projekta, u okviru svojih […]

Održana obuka za trenere iz ULJP

18/05/2015

U okviru implementacije projekta „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi“ (EU HRM projekt) u Konjicu je od 11.05.-16.05. održana obuka trenera iz oblasti upravljanja ljudskim potencijalima za  odabrane državne službe sa nivoa BiH, FBiH, RS i BD BiH.   Implementacija projekta koji je finansiran u okviru Instrumenta predpristupne pomoć počela je u januaru […]

ToT program u organizaciji EU HRM projekta

16/05/2015

U okviru implementacije projekta „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi“ (EU HRM projekt) u Konjicu će od 11.05.-16.05. biti održana obuka trenera iz oblasti upravljanja ljudskim potencijalima za  odabrane državne službe sa nivoa BiH, FBiH, RS i BD BiH.   Implementacija projekta koji je finansiran u okviru Instrumenta predpristupne pomoć počela je u […]

Ured koordinatora-GIZ: o aktivnostima za realizaciju ciljeva iz Sporazumu za rast i zapošljavanje

14/05/2015

Nedžib Delić, koji po ovlaštenju Vijeća ministara BiH obavlja poslove koordinatora za reformu javne uprave u BiH danas je u Sarajevu sa svojim saradnicima održao radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, a u okviru Programa jačanja javnih institucija. Tema razgovora bile su aktivnosti koje doprinose realizaciji ciljeva iz Sporazuma za rast […]

Planirano usvajanje prijedloga revidiranog strateškog okvira za provedbu RJU

07/05/2015

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu, između ostalog,  donijelo je Program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, kojim je planirano utvrđivanje više od 60 prijedloga zakona, usvajanje više od 160 podzakonskih i drugih normativnih akata, zaključivanje više od 125 međunarodnih sporazuma te razmatranje više od 280 tačaka u vezi s […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts