Nedžib Delić, koji po ovlaštenju Vijeća ministara BiH obavlja poslove koordinatora za reformu javne uprave u BiH danas je u Sarajevu sa svojim saradnicima održao radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, a u okviru Programa jačanja javnih institucija.

Tema razgovora bile su aktivnosti koje doprinose realizaciji ciljeva iz Sporazuma za rast i zapošljavanje, sa posebnim osvrtom na pripremu, razvoj i implementaciju projekata iz reformske oblasti e-Uprava, javne finansije, upravljanje ljudskim resursima, strateško planiranje, koordinacija i izrada politika. Razgovarano je i o budućim pravcima reforme javne uprave, a  kako bi uprava u BiH bila funkcionalnija i efikasnija.

Delić je sa rukovodiocem GIZ Programa podrške institucijama BiH gdinom. Reinhard Lueke razgovarao o implementaciji operativnog programa kroz četiri međuinstitucionalne radne grupe u okviru saradnje GIZ-a sa Uredom koordinatora za RJU, Direkcijom za evropske integracije, Agencijom za statistiku BiH, Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete BiH, Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, Agencijom za javne nabavke BiH, Uredom za razmatranje žalbi, Agencijom za državnu službu BiH, te Centralnom bankom BiH, a u sklopu Programa jačanja javnih institucija u BiH.

Implementacija aktivnosti kroz pomenute radne grupe doprinosi većoj transparentnosti, efikasnosti, kvaliteti i odgovornosti rada državnih institucija.