Неџиб Делић, који по овлаштењу Вијећа министара БиХ обавља послове координатора за реформу јавне управе у БиХ данас је у Сарајеву са својим сарадницима одржао радно-консултативни састанак са представницима Њемачког друштва за међународну сарадњу ГИЗ, а у оквиру Програма јачања јавних институција.

Тема разговора биле су активности које доприносе реализацији циљева из Споразума за раст и запошљавање, са посебним освртом на припрему, развој и имплементацију пројеката из реформске области е-Управа, јавне финансије, управљање људским ресурсима, стратешко планирање, координација и израда политика.

Разговарано је и о будућим правцима реформе јавне управе, а  како би управа у БиХ била функционалнија и ефикаснија.

Делић је са руководиоцем ГИЗ Програма подршке институцијама БиХ гдином. Реинхард Луеке разговарао о имплементацији оперативног програма кроз четири међуинституционалне радне групе у оквиру сарадње ГИЗ-а са Уредом координатора за РЈУ, Дирекцијом за европске интеграције, Агенцијом за статистику БиХ, Агенцијом за развој високог образовања и осигурања квалитете БиХ, Агенцијом за предшколско, основно и средње образовање БиХ, Агенцијом за јавне набавке БиХ, Уредом за разматрање жалби, Агенцијом за државну службу БиХ, те Централном банком БиХ, а у склопу Програма јачања јавних институција у БиХ.

Имплементација активности кроз поменуте радне групе доприноси већој транспарентности, ефикасности, квалитети и одговорности рада државних институција.