Vijeće ministara BiH dalo podršku projektima iz E-uprave

31/07/2014

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj u srijedu, razmotrilo je i usvojilo informacije Ureda koordinatora za reformu javne uprave o tri projekta, s predloženim zaključcima iz oblasti E-uprave. Riječ je o projektima: „Specijalistički program obuka za IT menadžere“, „Izrada kataloga javnih registara u Bosni i Hercegovini“ i „Implementacija zajedničkih servisa za e-usluge“ koji će biti […]

Sastanak NT za oblast Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

21/07/2014

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u ponedjeljak 21. jula 2014. godine u prostorijama zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa početkom u 12 sati. Za ovaj sastanak predložen je slijedeći dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 27.01.2014god. BD BiH); […]

NT Javne finansije: Usvojen izvještaj o proširenju BMIS sistema

16/07/2014

Izvještaj o izvršenom proširenju informacionog sistema za upravljanje budžetom BMIS usvojen je na jučerašnjoj sjednici Nadzornog tima za oblast Javne finansije. Naime, ovaj sistem nadopunjen je softverskom komponentom za rodno odgovorno budžetiranje. Svrha ovog projekta je da se kroz budžete vlada uvede princip rodne jednakosti. Rodno odgovorno bužetiranje objedinjuje politike, budžetiranje i rodnu jednakost u […]

Sastanak NT za oblast Javne finansije

15/07/2014

Sastanak Nadzornog tima za oblast Javne finansije bit će održan u utorak, 15.07.2014. godine u Sarajevu, u prostorijama Federalnog ministarstva finansija, sala 208, Mehmeda Spahe 5, sa početkom u 12 sati.  Predloženi dnevni red: 1.      Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 14.03.2014. godine 2.      Analiza i verifikacija podataka iz polugodišnjeg izvještaja o napretku za I polugodište […]

Saradnja GIZ-a i PARCO-a: Upravljanje kvalitetom u JU

15/07/2014

Kada god je Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) sarađivao sa GIZ-om, možemo se pohvaliti da smo uvijek postizali dobre rezultate, svi poslovi su se završavali sa značajnim uspjehom. Očekujem i da će naša saradnja na realizaciji uvođenja procesa upravljanja kvalitetom polučiti odlične rezultate, rekla je koordinatorica Ureda Semiha Borovac tokom današnjeg sastanka organiziranog […]

U RS registrovano 47 odsto firmi više

10/07/2014

Vlada RS na danas održanoj sjednici usvojila je Konsolidovani izvještaj budžeta za prvi kvartal ove godine, prema kojem su prihodi iznosili 512,6 miliona KM, a rashodi 512,2 miliona KM. Kada je u pitanju reforma registracije poslovanja u RS, Vlada RS konstatovala je da je u prvih šest mjeseci, od kada je počeo s radom jednošalterski […]

Predstavljeni prvi rezultati projekta “Monitoring reforme javne uprave”

02/07/2014

Nevladine organizacije Transparency International BiH (TI) i Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) organizirali su konferenciju u okviru projekta “Monitoring reforme javne uprave – PARM” kako bi predstavili preliminarne nalaze istraživanja u oblasti reforme javne uprave, a prije svega u oblastima javnih finansija, upravljanja ljudskih resursa i generalnog nivoa provedbe Strategije za reformu javne uprave. Lejla […]

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts