Sastanak Nadzornog tima za oblast Unaprijeđenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u ponedjeljak 21. jula 2014. godine u prostorijama zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa početkom u 12 sati.

Za ovaj sastanak predložen je slijedeći dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 27.01.2014god. BD BiH);

2.    Razmatranje Nacrta projektnog prijedloga „Izrada softvera za podršku izradi nacrta zakona i drugih propisa”;

3.    Analiza Izvještaja o napretku u implementaciji RAP 1 za prvu polovinu 2014. godine;

4.    Razno;