Kada god je Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) sarađivao sa GIZ-om, možemo se pohvaliti da smo uvijek postizali dobre rezultate, svi poslovi su se završavali sa značajnim uspjehom. Očekujem i da će naša saradnja na realizaciji uvođenja procesa upravljanja kvalitetom polučiti odlične rezultate, rekla je koordinatorica Ureda Semiha Borovac tokom današnjeg sastanka organiziranog povodom posjete direktorice GIZ-a za Mediteran, Evropu i Centralnu Aziju Marije Šefer (Maria Schäfer).

Cilj sastanka bila je prezentacija aktivnosti u okviru uvođenja upravljanja kvalitetom u institucije javne uprave, a u okviru inicijative koju je Ured pokrenuo, a GIZ kroz svoj Program jačanja javnih institucija (Strenghtening Public Institutions – SPI) podržao.

Tom prilikom gđa. Šefer je rekla da je zainteresovana da sazna šta je dosad urađeno na uvođenju procesa upravljanja kvalitetom, te šta se radi na polju reforme javne uprave u BiH.

– Drago mi je što sam danas ovdje. Stekla sam jasan uvid u rad institucija BiH i bila sam veoma zainteresovana da razgovaram sa partnerima GIZ-a kako bismo razmotrili sve aspekte podrške jačanja javne administracije – rekla je Šefer.

Gđa. Borovac je rekla kako Ured, u saradnji sa  Programom  jačanja javnih institucija, radi na razvoju metodologije i strateškog pristupa za održivo upravljanje kvalitetom u javnoj upravi, što je i obaveza koja proizilazi iz Revidiranog Akcionog Plana 1 (RAP1) u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima.

– Izrađen je nacrt Mape puta za uvođenje upravljanja kvalitetom u javnu upravu u BiH, koji je predstavljen nadzornom timu za oblast upravljanja ljudskim potencijalima i koji je načelno dao svoju podršku PARCO-u za ovu inicijativu. Dokument je razvijen uz tehničku podršku Evropskog institute za javnu upravu (EIPA). Za samu implementaciju Mape puta i provođenje pilot projekta tokom 2015. i 2016. od velikog značaja je učešće partnerskih institutcija, a pogotovo Agencije za državnu službu BiH  i Instituta za standardizaciju BiH (BAS) u oblasti upravljanja kvalitetom u Programu jačanja javih institucija. Rezultat koji bude postignut bit će proširen i na druge institucije uprave – rekla je Borovac.

Sastanku su prisustvovali i regionana direktorica GIZ-a za Zapadni Balkan dr. Brigita Hojel – Rols (Brigitte Heuel Rolf), SPI program menadžer Rajnhard Luke (Reinhard Lüke), SPI stručni savjetnik Tihana Puzić, direktor Agencije za državnu službu BiH Neven Akšamija, šef IT odjela u ADS-u Kemal Bajramović, direktor BAS-a Aleksandar Cincar, šef Operativne jedinice u PARCO-u Aleksandar Karišik i stručni savjetnik za reform javne uprave Dejan Buha.