Pet stubova Strategije za borbu protiv korupcije

27/01/2015

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) uputila je na usvajanje Vijeću ministara BiH novu Strategiju za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za njenu provedbu za period 2015.-2019. godine, nakon što su istekli Strategija i prateći Akcioni plan za period 2009.-2014. Godine, prenosi Fena. Strategija i Akcioni plan, osim što su […]

Drugi sastanak Mreže za reformu javne upravne

26/01/2015

U organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), u ponedjeljak i utorak 26. i 27. januara u hotelu Evropa u Sarajevu bit će održan Drugi sastanak mreže za reformu javne uprave. Učesnici sastanka su članice ReSPA-e, a gavni cilj Mreže za RJU je razmjena iskustava i praksi usmjerenih ka olakšavanju procesa razvoja i implementacije strategija […]

Svaki građanin BiH će moći na ličnu kartu upisati potvrdu za digitalno potpisivanje

26/01/2015

Vijeće ministara BiH usvojilo je na posljednjoj sjednici informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju sastanka Pododbora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo u okviru sedmog kruga sastanka pododbora zakazanog za 5. i 6. februara u Briselu. Data je saglasnost na predloženi dnevni red i sastav delegacije BiH te usvojen dokument za […]

Šnjegota: Institucije ne mare za reviziju

26/01/2015

Institucije RS, ustanove i lokalne zajednice sprovele su u djelo 60 odsto revizorskih preporuka, što je ocijenjeno nezadovoljavajućim, zbog čega su revizori apelovali da bude poboljšana finansijska disciplina u javnom sektoru RS. Revizori su u godišnjem izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora RS za 2014. godinu, koji će se naći pred poslanicima Narodne skupštine […]

Mreža RJU: Uskladiti procese rada reforme javne uprave

26/01/2015

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) pokrenula je regionalnu komparativnu studiju o temi "Metodologije za izradu strategije reforme javne uprave u zapadnom Balkanu", povodom koje se danas i sutra u Sarajevu održava drugi sastanak mreže Reforme javne uprave (PAR). Prvi dan događaja posvećen je navedenoj studiji, uz prezentacije nacionalnih modela, diskusiji o tome kako najbolje […]

Vlada BDBiH: Razmatrane Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi

23/01/2015

Članovi Vlade Brčko distrikta BiH su na jučer održanoj vanrednoj sjednici razmatrali Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH. Vlada Brčko distrikta BiH prije godinu dana donijela je novi zakon s ciljem da sveobuhvatno otkloni nedostatke u državnoj službi. Međutim, prepoznate su […]

Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora na BiH nivou

19/01/2015

U okviru projekta „Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“, koji finansira EU, danas je u Sarajevu počela obuka voditelja upravnih postupaka i inspektora na BiH nivou. Cilj ovog projekta je da doprinese efikasnijoj, transparentnijoj i uslužno orijentisanoj javnoj upravi, putem obuke državnih službenika koji vode upravne postupke i inspektora u javnoj upravi na svim nivoima […]

Građani od sada mogu sudjelovati u izradi pravnih propisa

19/01/2015

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je prvi državni organ u Bosni i Hercegovini koji je počeo provođenje Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara BiH. Svi zainteresovani građani i pravna lica imaju priliku direktno učestvovati u izradi pravnih propisa. "Procesom javnih konsultacija želimo obezbijediti veći nivo učestvovanja interesnih grupa u zakonodavnim aktivnostima, bolju […]

Usvojen Polugodišnji izvještaj o napretku za period januar-juni 2014.

12/01/2015

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojilo je Polugodišnji izvještaj o napretku za praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH. Ovim Izvještajem obuhvaćen je period od 1. januara do 30. juna 2014. godine, odnosno opisane su sve evidentirane promjene po pitanju realizacije ciljeva iz Revidiranog akcionog plana 1 […]

May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts