Pet stubova Strategije za borbu protiv korupcije

27/01/2015

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) uputila je na usvajanje Vijeću ministara BiH novu Strategiju za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za njenu provedbu za period 2015.-2019. godine, nakon što su istekli Strategija i prateći Akcioni plan za period 2009.-2014. Godine, prenosi Fena. Strategija i Akcioni plan, osim što su […]

Drugi sastanak Mreže za reformu javne upravne

26/01/2015

U organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), u ponedjeljak i utorak 26. i 27. januara u hotelu Evropa u Sarajevu bit će održan Drugi sastanak mreže za reformu javne uprave. Učesnici sastanka su članice ReSPA-e, a gavni cilj Mreže za RJU je razmjena iskustava i praksi usmjerenih ka olakšavanju procesa razvoja i implementacije strategija […]

Svaki građanin BiH će moći na ličnu kartu upisati potvrdu za digitalno potpisivanje

26/01/2015

Vijeće ministara BiH usvojilo je na posljednjoj sjednici informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju sastanka Pododbora za inovacije, informaciono društvo, socijalnu politiku i javno zdravstvo u okviru sedmog kruga sastanka pododbora zakazanog za 5. i 6. februara u Briselu. Data je saglasnost na predloženi dnevni red i sastav delegacije BiH te usvojen dokument za […]

Šnjegota: Institucije ne mare za reviziju

26/01/2015

Institucije RS, ustanove i lokalne zajednice sprovele su u djelo 60 odsto revizorskih preporuka, što je ocijenjeno nezadovoljavajućim, zbog čega su revizori apelovali da bude poboljšana finansijska disciplina u javnom sektoru RS. Revizori su u godišnjem izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora RS za 2014. godinu, koji će se naći pred poslanicima Narodne skupštine […]

Mreža RJU: Uskladiti procese rada reforme javne uprave

26/01/2015

Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) pokrenula je regionalnu komparativnu studiju o temi "Metodologije za izradu strategije reforme javne uprave u zapadnom Balkanu", povodom koje se danas i sutra u Sarajevu održava drugi sastanak mreže Reforme javne uprave (PAR). Prvi dan događaja posvećen je navedenoj studiji, uz prezentacije nacionalnih modela, diskusiji o tome kako najbolje […]

Vlada BDBiH: Razmatrane Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi

23/01/2015

Članovi Vlade Brčko distrikta BiH su na jučer održanoj vanrednoj sjednici razmatrali Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH. Vlada Brčko distrikta BiH prije godinu dana donijela je novi zakon s ciljem da sveobuhvatno otkloni nedostatke u državnoj službi. Međutim, prepoznate su […]

Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora na BiH nivou

19/01/2015

U okviru projekta „Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“, koji finansira EU, danas je u Sarajevu počela obuka voditelja upravnih postupaka i inspektora na BiH nivou. Cilj ovog projekta je da doprinese efikasnijoj, transparentnijoj i uslužno orijentisanoj javnoj upravi, putem obuke državnih službenika koji vode upravne postupke i inspektora u javnoj upravi na svim nivoima […]

Građani od sada mogu sudjelovati u izradi pravnih propisa

19/01/2015

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je prvi državni organ u Bosni i Hercegovini koji je počeo provođenje Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara BiH. Svi zainteresovani građani i pravna lica imaju priliku direktno učestvovati u izradi pravnih propisa. "Procesom javnih konsultacija želimo obezbijediti veći nivo učestvovanja interesnih grupa u zakonodavnim aktivnostima, bolju […]

Usvojen Polugodišnji izvještaj o napretku za period januar-juni 2014.

12/01/2015

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojilo je Polugodišnji izvještaj o napretku za praćenje provođenja Revidiranog akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH. Ovim Izvještajem obuhvaćen je period od 1. januara do 30. juna 2014. godine, odnosno opisane su sve evidentirane promjene po pitanju realizacije ciljeva iz Revidiranog akcionog plana 1 […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts