Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) uputila je na usvajanje Vijeću ministara BiH novu Strategiju za borbu protiv korupcije i Akcioni plan za njenu provedbu za period 2015.-2019. godine, nakon što su istekli Strategija i prateći Akcioni plan za period 2009.-2014. Godine, prenosi Fena.

Strategija i Akcioni plan, osim što su prilagođeni specifičnostima ustavnog uređenja BiH, daju osnovu nižim nivoima da izrade vlastite strategije borbe protiv korupcije, te da ih usklade s općim principima iz strategije na državnom nivou.

Strategija se sastoji od pet stubova od kojih se prvi bavi jačanjem institucionalnog i pravnog okvira institucija u BiH, drugi razvijanjem, promoviranjem i provođenjem preventivne antikorupcijske aktivnosti u javnom i privatnom sektoru, a treći unapređenjem efikasnosti pravosudnih institucija i organa za provođenje zakona u oblasti borbe protiv korupcije.

Četvrti stub stavlja fokus na podizanje javne svijesti i promoviranje potrebe za učestvovanjem cjelokupnog društva u borbi protiv korupcije, a peti na uspostavljanje efikasnih mehanizama za koordinaciju borbe protiv korupcije, te praćenje provođenja Strategije.

Pri izradi Strategije uvažavani su elementi koji mogu utjecati na ovako važan strateški dokument koji bi trebao odrediti borbu protiv korupcije u sljedećih pet godina, saopćeno je iz APIK-a.