Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA) pokrenula je regionalnu komparativnu studiju o temi "Metodologije za izradu strategije reforme javne uprave u zapadnom Balkanu", povodom koje se danas i sutra u Sarajevu održava drugi sastanak mreže Reforme javne uprave (PAR).

Prvi dan događaja posvećen je navedenoj studiji, uz prezentacije nacionalnih modela, diskusiji o tome kako najbolje iskoristiti rezultate istraživanja, te načinu na koji ReSPA može doprinijeti poboljšanju metodologije i sadržaju strategije reforme javne uprave na zapadnom Balkanu, prenosi Agencija Fena.

Osnovni cilj je da se usklade procesi rada reforme javne uprave, te, kako je koordinatorica za reformu javne uprave u BiH Semiha Borovac kazala, da se napravi metodologija kojom će strategija garantirati realizaciju i primjenu koju pruža javna služba prema građanima da bi napravili brži i bolji put prema EU.

– Potrebna je dobra strategija da dobro rukovodimo javnom upravom jer od toga nam zavisi i ekonomska stabilnost zemlje, a i u kriznim situacijama javna uprava može upravljati određenim procesima- navela je Borovac u izjavi za medije.

Bivša potpredsjednica Vlade Crne Gore za evropske integracije prof.dr. Gordana Đurović smatra da je jako važno pitanje kako pripremiti strategiju reforme državne uprave i kako je provesti, te „što možemo jedni od drugih naučiti i koji su nam ključni izazovi“.

Đurović smatra da će zajednički izazov biti zaključci i preporuke kako dalje kroz 2015. s ovom temom.

Direktor ReSPA-e Suad Musić je kazao da studija analizira kako su zemlje regije, uključujući Hrvatsku i Kosovo, pristupile izradi strategija, koje su greške napravljene, a koje se mogu izbjeći, a generalni zaključak jest da su sve zemlje nedovoljno pokazale ili dale pažnje mjerenju napretka u provedbi reforme, indikatori uspjeha, praćenja i provedbe.

– BiH je prepoznata kao primjer dobre prakse kada je u pitanju okupljanje donatora oko podrške reforme javne uprave u BiH, model koji je vrlo moguće realizirati i u drugim zemljama, jer ta donatorska koordinacija osigurava usmjeravanja aktivnosti ka zajednički dogovorenim ciljevima – naglasio je Musić.

Dodao je da je reforma javne uprave stalni proces. Riječ je o osavremenjavanju javne uprave za koje postoje rokovi i ciljevi koji trebaju biti realizirani, ali da razvoj društva, svjetska zbivanja, finansijska kriza, globalizacija, informatizacija, digitalizacija, sve su to faktori koji uzrokuju da se stalno javna uprava prilagođava tim društvenim procesima da bi uspješno odgovorila na ono što se postavlja.

Nakon što se prepoznao značaj dobre kvalitete pružanja usluga i donošenja odluka, kao temeljca jakog sistema javne uprave (PA), ReSPA je pokrenula regionalnu komparativnu studiju "Metodologije za izradu Strategije reforme javne uprave na zapadnom Balkanu" u julu 2014. godine.

Tema drugog dana najavljenog dvodnevnog događaja će biti nacionalni i regionalni akcioni planovi – u svjetlu SEE 2020 strategije, te pitanju kako postići sinergiju u cijeloj regiji.

Konačno, studija nudi preporuke, specifične za pojedine zemlje članice, koje imaju za cilj unapređenje postojećih praksi u zemljama zapadnog Balkana, koji će poboljšati kvalitetu svakodnevnog života svojih građana, i bolje ih pripremiti za integraciju u EU, prema kojoj svi teže.

Prilog sa Drugog sastanka mreže možete pogledati u Dnevniku Face TV-a (od 17.24 minute).