U organizaciji Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), u ponedjeljak i utorak 26. i 27. januara u hotelu Evropa u Sarajevu bit će održan Drugi sastanak mreže za reformu javne uprave. Učesnici sastanka su članice ReSPA-e, a gavni cilj Mreže za RJU je razmjena iskustava i praksi usmjerenih ka olakšavanju procesa razvoja i implementacije strategija reforme javne uprave i njihove veze sa značajnim strateškim dokumentima koji se odnose na RJU, razvijenih u okviru IPA II i Strategije za jugoistočnu Evropu 2020.

Uvodničari Drugog sastanka PAR mreže bit će državna koordinatorica za reformu javne uprave BiH Semiha Borovac i direktor ReSPA-e Suad Musić.

Očekivani rezultati su dijeljenje informacija, najboljih praksi, zajedničkih izazova i naučenih lekcija, olakšavajući pri tome aktivnosti u RJU na praktičnom nivou. Dodatno, za očekivati je da će sastanak identificirati kako ReSPA može najbolje podržati aktivnosti mreže koje se odnose na primjenu rezultata regionalne komparativne studije o metodologiji strategija RJU; kao i to kako regionalna saradnja koju vodi ReSPA može upotpuniti aktivnosti zemalja usmjerenih na dostignuća u Dimenziji ″Efektivne javne usluge″ u Strategiji za jugoistočnu Evropu 2020.