Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je prvi državni organ u Bosni i Hercegovini koji je počeo provođenje Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa Vijeća ministara BiH.

Svi zainteresovani građani i pravna lica imaju priliku direktno učestvovati u izradi pravnih propisa.

"Procesom javnih konsultacija želimo obezbijediti veći nivo učestvovanja interesnih grupa u zakonodavnim aktivnostima, bolju informisanost i veće povjerenje građana u proces izrade strateških politika", navode iz Ministarstva pravde BiH.

Dodaju da pisane komentare ili podatke na predložene nacrte, koji se objavljuju na stranici Ministarstva, građani i pravna lica mogu dostaviti direktno na e-mail konsultacije@mpr.gov.ba. Komentari i podaci će biti korišteni u pripremi prijedloga zakona ili podzakonskih akata koji se dostavljaju Vijeću ministara BiH, ističu iz ovog Ministarstva.

Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga izmjena na prednacrt propisa.