Brčko: Uposleni u javnoj upravi sudjeluju u borbi protiv korupcije

29/10/2012

Oslobođenje – Na službene e-mail adrese više od 1.000 uposlenih u javnoj upravi iz Vladina Sektora za informiranje upućen je e-mail koji sadrži letak o projektu koji započinje Vlada Brčko Distrikta za prevenciju i borbu protiv korupcije pod sloganom "Mi to nećemo u našoj kući". "Letak, između ostaloga, sadrži pregled dosadašnjih aktivnosti Vlade Distrikta u […]

Međunarodna konferencija Razvoj politika i instrumenata upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe/uprave u BiH

24/10/2012

U organizaciji Ureda koordinatora za reformu  javne uprave u BiH i SIGMA-e u Sarajevu (hotel „Art”, Ul. Vladislava Škarića br. 3)  će 24. oktobra 2012. godine sa početkom u 9 sati biti  održana  međunarodna konferencija „Razvoj politika i instrumenata upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe/uprave u BiH“. Na radionici će biti razgovarano o glavnim […]

Neophodno razdvojiti politiku od državne službe

24/10/2012

U organizaciji Ureda koordinatora za reformu  javne uprave u BiH, OECD/SIGMA-e u Sarajevu je danas održana međunarodna konferencija „Razvoj politika i instrumenata upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe/uprave u BiH“. Na radionici je promoviran SIGMA-in izvještaj o evaluaciji upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi, a koji je rezultat rada fokus grupa za praktičare u […]

Počela Regionalna konferencija “Značaj strateškog komuniciranja u policiji”

24/10/2012

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo otvorio je danas Regionalnu konferenciju "Značaj strateškog komuniciranja u policiji" koja je okupila portparole ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Policije Brčko Distirkta. On je istakao da je strateško komuniciranje izuzetno bitna funkcija svake institucije, jer ono određuje pravac i način kako […]

Radionica za predstavnike NVO o provedbi reforme javne uprave

23/10/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, a u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), organizira dvodnevnu radionicu za predstavnike nevladinog sektora u BiH o temi „Reforma javne uprave u BiH – provedba Strategije za RJU i Revidiranog Akcionog plan 1 koja će biti održana 22. i 23. oktobra 2012. godine u […]

Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH u 2012. godini: javna uprava

22/10/2012

Izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u 2012. godini, u dijelu koji se odnosi na političke kriterije, a u okviru segmenta demokratije i vladavine prava, tretira i segment  javne uprave. S tim u skladu, evaluiran je i navedena je procjena napretka BiH u dijelu reforme javne uprave. Kompletan Izvještaj moguće je preuzeti na […]

Iz školskih klupa na posao

19/10/2012

U sklopu projekta “Volontiraj, kreditiraj” kojeg je pokrenulo Udruženje građana “Infohaus”, Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH ugostilo je na tzv. socijalni dan učenice Druge gimnazije Sarajevo. Dobrodošlicu im je poželio Aleksandar Karišik, šef Operativne jedinice u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH. Učenike je kratko upoznao sa procesom reforme javne […]

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita po osnovu Javnog oglasa

15/10/2012

Pozivaju se kandidati da pristupe polaganju pismenog dijela stručnog ispita za radno mjesto državnog službenika, 1/01 viši stručni saradnik za finansije, na koje su konkurisali u Uredu koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, sa krajnjim rokom za prijave 08.08.2012. godine.   Polaganje stručnog ispita će se održati 15. oktobra 2012. […]

Potpisivanje Posebnog sporazuma za projekte/programe između VM BiH i Švedske

11/10/2012

Predsjedatelj Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda i veleposlanik Kraljevine Švedske u BiH Bosse Hedberg  potpisat će sutra, četvrtak 11.10.2012. godine u Sarajevu, Posebni sporazum za projekte/programe između Vijeća ministara BiH i Kraljevine Švedske. Novinari, snimatelji i fotoreporteri mogu prisustvovati ceremoniji potpisivanja sa početkom u 11,00 sati (dvorana 3/II, zgrada institucija BiH, Trg BiH 1, Sarajevo), […]

BiH i Švedska potpisale sporazum vrijedan 6,2 miliona KM

11/10/2012

Ekapija: Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda i ambasador Kraljevine Švedske u BiH Bosse Hedberg potpisali su danas u Sarajevu Posebni sporazum za projekte/programe između Vijeća ministara BiH i Kraljevine Švedske. Predsjedavajući Bevanda je nakon potpisivanja kazao da je reforma javne uprave u BiH jedan od ključnih kriterija za ulazak naše zemlje u Evropsku uniju. […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts