Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo otvorio je danas Regionalnu konferenciju "Značaj strateškog komuniciranja u policiji" koja je okupila portparole ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Policije Brčko Distirkta.

On je istakao da je strateško komuniciranje izuzetno bitna funkcija svake institucije, jer ono određuje pravac i način kako će se ona predstaviti javnosti i opravdati svoje postojanje, odnosno rad i da se ovom segmentu mora poklanjati značajna pažnja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske dvodnevnu Regionalnu konferenciju organizuje u okviru IPA projekata 2010 – podrška EU u oblasti provođenja zakona sa ciljem unaprijeđenja.

Šta su socijalni mediji, strategija u onlajn (online) komuniciranju i zašto je važna, interno komuniciranje kao dio organizacijskog strateškog komuniciranja, upotreba onlajn (online) komunikacija u internom komunciranju policije, strateško upravljanje komuniciranjem i koji su komunikacijski izazovi strateškog komunciranja – samo su neke od tema o kojima će biti govora na Regionalnoj konferenciji koja završava sutra.

www.mup.vladars.net