Oslobođenje – Na službene e-mail adrese više od 1.000 uposlenih u javnoj upravi iz Vladina Sektora za informiranje upućen je e-mail koji sadrži letak o projektu koji započinje Vlada Brčko Distrikta za prevenciju i borbu protiv korupcije pod sloganom "Mi to nećemo u našoj kući".

"Letak, između ostaloga, sadrži pregled dosadašnjih aktivnosti Vlade Distrikta u borbi protiv korupcije te rezultate istraživanja provedenog u Brčkom s mišljenjem građana o zastupljenosti ove pojave", priopćeno je iz brčanske vlade.

Cilj je kampanje informirati široku i poslovnu javnost o važnosti borbe protiv korupcije, ali i uključivanje svih uposlenih u javnoj upravi Brčko Distrikta BiH kao izravnih aktera u ovoj kampanji.