U organizaciji Ureda koordinatora za reformu  javne uprave u BiH, OECD/SIGMA-e u Sarajevu je danas održana međunarodna konferencija „Razvoj politika i instrumenata upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe/uprave u BiH“.

Na radionici je promoviran SIGMA-in izvještaj o evaluaciji upravljanja ljudskim resursima u državnoj službi, a koji je rezultat rada fokus grupa za praktičare u oblasti ULJP održanih u Sarajevu, Banja Luci i Brčkom u junu 2012.godine, kao i na osnovu međunarodnog iskustva u ovoj oblasti.  

Francisko Cordona, viši savjetnik OCDE/SIGMA-e i jedan od uvodničara konferencije izjavio je da su glavne prepreke profesionalizaciji državne službe razdvajanje politike od državne službe.

„Ovo je itekako neophodno za razvoj moderne javne uprave. Također, prepreke predstavljaju i politizacija zapošljavanja u državnu službu, nedeostak motivacije državnih službenika, nedostatak mogućnosti za profesionalno usavršavanje državnih službenika i karijerni razvoj u javnoj upravi, ali i niske plate u državnoj službi”, kazao je Cordona.

Prema njegovim riječima, državni službenici sa sva četiri upravna nivoa (BiH, RS, FBiH i Brčko distrikt BiH) koji su učestvovali u fokus grupama izarazili su želju za ovom vrstom reforme.

„Državni službenici su frustrirani činjenicom da njihovi prijedlozi ili inicijative, a koja su argumentirane i dobro osmišljenje, ne podržavaju političari u BiH. Način da se prevaziću te frustracije jesu da se uspostavi politička i profesionalna odgovornost”, dodao je.

Aleksandar Karišik, šef Operativne jedinice u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH ocijenio je veoma važnim održavanje radionice s aspekta provedbe Strategije reforme javne uprave ali i sa aspekta budućih nalaza Evropske komisije koja godišnje analizira napredak u ovoj oblasti.  

„Razgovarali smo o tome kako će se u budućnosti državna služba razvijati. Potrebno je napraviti dokument o politici razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi i preložiti vladama da ovaj, usaglašeni, dokument i usvoje”, izjavio je Karišik.

Usvajanje ovog dokumenta aktivnost je iz reformske oblasti ULJP, zacrtana Revidiranim akcionom planom 1 Strategije reforme javne uprave.  

Neke od tema radionice bile su, između ostalog, i razvoj opcija politika i praktičnih alata za jačanje integriteta državne službe/uprave u BiH; konsolidiranje sistema vrijednosti/zasluga pri zapošljavanju i razvoju karijere državnih  službenika u BiH; poboljšanje centralnih upravljačkih i koordinaconih kapaciteta  u  strukturama državne službe/ u BiH.  

Neki od uvodničara konferencije bili su: Airi Alakivi, viši savjetnik OECD/SIGMA, Hans-Achim Roll, bivši direktor Ureda saveznog kancelara iz Njemačke, Edmond Miletić, bivši državni sekretar Ministarstva za upravu Republike Hrvatske, prof. Jacek Czaputowicz, direktor Državne škole za javnu upravu Poljske i biviši zamjenik rukovodioca Agencije za državnu upravu Poljske, Blerta Selenica, rukovoditeljica Odjela za javnu upravu Ministarstva unutarnjih poslova Albanije te Svetlana Vuković, rokovoditeljka Uprave za kadrove u Crnoj Gori.