U organizaciji Ureda koordinatora za reformu  javne uprave u BiH i SIGMA-e u Sarajevu (hotel „Art”, Ul. Vladislava Škarića br. 3)  će 24. oktobra 2012. godine sa početkom u 9 sati biti  održana  međunarodna konferencija „Razvoj politika i instrumenata upravljanja ljudskim potencijalima u strukturama državne službe/uprave u BiH“.

Na radionici će biti razgovarano o glavnim izazovima u upravljanju ljudskim potencijalima (ULJP) u državnoj službi/upravi u BiH, a na temelju saznanja sa fokus grupa za praktičare u oblasti ULJP održanih u Sarajevu, Banja Luci i Brčkom u junu 2012.godine, kao i na osnovu međunarodnog iskustva u ovoj oblasti.  Neke od tema radionice su i razvoj opcija politika i praktičnih alata za

  • jačanje integriteta državne službe/uprave u BiH
  • konsolidiranje sistema vrijednosti/zasluga pri zapošljavanju i razvoju karijere državnih  službenika u BiH
  • poboljšanje centralnih upravljačkih i koordinaconih kapaciteta  u  strukturama državne službe/ u BiH.