Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, a u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), organizira dvodnevnu radionicu za predstavnike nevladinog sektora u BiH o temi „Reforma javne uprave u BiH – provedba Strategije za RJU i Revidiranog Akcionog plan 1 koja će biti održana 22. i 23. oktobra 2012. godine u Doboju.   

Reforma javne uprave u BiH jedan je od ključnih kriterija za prijem BiH u Evropsku uniju. Iako reformske mjere ispunjavaju vlade u BiH, odnosno institucije uprave u BiH za dosljednu provedbu Strategije reforme javne uprave u BiH, između ostalog,  potrebne su koordinarane aktivnosti ali i bolje međusobno razumijevanje organa uprave i nevladinog sektora u BiH.

Tokom radionice bit će obrađene teme:

-Jačanje centralnih vladinih sekretarijata i reforma u oblasti Izrada politika i strateško planiranje;

-E-Uprava koja podrazumijeva uvođenje elektronskih usluga za građane i privredne subjekte

-Reforma u oblasti upravljanje ljudskim potencijalima s posebnim aspektom na oblast borbe protiv korupcije;

-Reforma u oblasti institucionalna komunikacija s osvrtom na internu komunikaciju među institucijama

-Reforma u oblasti Upravni postupci i upravne usluge kroz koju će biti riječi o uspostavljanju elektronskog potpisa, te

-Reforma u Javnim finansijama.