Sastanak koordinatora za reformu javne uprave

30/03/2011

Gđa. Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH, gđa. Mirsada Jahić, koordinatorica za reformu javne uprave u Federaciji BiH, gđa. Stojanka Ćulibrk, koordinatorica za reformu javne uprave u Republici Srpskoj i gdin. Mate Lučić, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta održat će sastanak sa predstavnicima Ministarstva pravde BiH, Federalnog ministarstva pravde, […]

Konferencija za novinare: Promocija projekta “Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima”

29/03/2011

Konferencija za medije povodom početka implementacije projekta “Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima” bit će održana u utorak, 29. marta 2011. godine u 11.00 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Novinarima na konferenciji za medije obratit će se gđa. Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave […]

“Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija”

29/03/2011

Na konferenciji za medije koja je održana danas u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave povodom početka implementacije projekta „Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“ najavljena je realizacija informatičke obuka za 1.600 državnih službenika sa nivoa institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. “Projekat će doprinijeti […]

Radionice iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom

25/03/2011

Radionica iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom u organizaciji Tima tehničke pomoći Uredu koordinatora za reformu javne uprave održava se u periodu od 23. do 25. marta 2001. godine u hotelu Evropa. Ovo je jedna je u nizu radionica koje će u narednom periodu biti održane u Sarajevu, Banjoj Luci i Brčkom, a namijenjene su članovima […]

Radionice za predstavnike generalnih sekretarijata vlada u BiH

18/03/2011

Ekspertni tim konzorcija firmi Progeco, Europartner i Eda koji u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH implementira projekat "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH-implementacija faze I" organizira radionice za korisnike ovog projekta, odnosno predstavnike sekretarijata Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i vlade Brčko distrikta BiH. Tema radionice je prezentacija rezultata analize […]

Sastanak Nadzornog tima za za oblast Upravni postupak

18/03/2011

Sastanak Nadzornog tima za za oblast Upravni postupak, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje zapisnika sa predhodnog sastanka Nadzornog tima održanog 09.12.2010.godine, 2. Informacija o implementaciji projekta „Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH“ – završna faza, 3. Razmatranje logičkog okvira i projektnog prijedloga za projekat „ Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“, […]

Održan sastanak IPA višekorisničke sektorske radne grupe za javnu upravu

16/03/2011

Sastanak IPA višekorisničke sektorske radne grupe za javnu upravu – Tehnički sastanak za ReSPA komponentu „Kvalitet javnih usluga“ (Quality of Public Services), u okviru programiranja višekorisničke IPA (MB MIPD 2011-2013), koji je organizirala Evropska komisija – Generalna direkcija za proširenje, održana je u Danilovgradu u prostorijama Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) 3. i 4. […]

Sastanak Nadzornog tima za za oblast Informacione tehnologije

15/03/2011

Sastanak Nadzornog tima za za oblast Informacione tehnologije, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje dnevnog reda; 2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice NT-a za oblast IT-a održane 23.11. 2010. godine; 3. Utvrđivanje plana rada NT-a iz oblasti IT-a za 2011. godinu; 4. Informacija o izmjeni u pristupu programiranja za IPA fondove i statusu prethodno upućenih projekata […]

Reforma je donijela milionske uštede

15/03/2011

Intervju sa prof. dr. Gergorom Virantom, ekspertom tima Tehničke pomoći Delegacije Evropske unije (EUPAR) koji je učestvovao u izradi revidiranog Akcionog plana 1 objavilo je „Oslobođenje“ u nedjelju, 14. marta 2011. godine. Intervju možete pročitati u nastavku. 1. Gospodine Virant, prije nekoliko godina bili ste predvodnik reforme javne uprave u Sloveniji kao šef novostvorenog ministarstva […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts