Sastanak koordinatora za reformu javne uprave

30/03/2011

Gđa. Semiha Borovac, koordinatorica za reformu javne uprave u BiH, gđa. Mirsada Jahić, koordinatorica za reformu javne uprave u Federaciji BiH, gđa. Stojanka Ćulibrk, koordinatorica za reformu javne uprave u Republici Srpskoj i gdin. Mate Lučić, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave Brčko distrikta održat će sastanak sa predstavnicima Ministarstva pravde BiH, Federalnog ministarstva pravde, […]

Konferencija za novinare: Promocija projekta “Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima”

29/03/2011

Konferencija za medije povodom početka implementacije projekta “Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima” bit će održana u utorak, 29. marta 2011. godine u 11.00 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Novinarima na konferenciji za medije obratit će se gđa. Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave […]

“Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija”

29/03/2011

Na konferenciji za medije koja je održana danas u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave povodom početka implementacije projekta „Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima“ najavljena je realizacija informatičke obuka za 1.600 državnih službenika sa nivoa institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH. “Projekat će doprinijeti […]

Radionice iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom

25/03/2011

Radionica iz oblasti upravljanja projektnim ciklusom u organizaciji Tima tehničke pomoći Uredu koordinatora za reformu javne uprave održava se u periodu od 23. do 25. marta 2001. godine u hotelu Evropa. Ovo je jedna je u nizu radionica koje će u narednom periodu biti održane u Sarajevu, Banjoj Luci i Brčkom, a namijenjene su članovima […]

Radionice za predstavnike generalnih sekretarijata vlada u BiH

18/03/2011

Ekspertni tim konzorcija firmi Progeco, Europartner i Eda koji u ime Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH implementira projekat "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH-implementacija faze I" organizira radionice za korisnike ovog projekta, odnosno predstavnike sekretarijata Vijeća ministara BiH, entitetskih vlada i vlade Brčko distrikta BiH. Tema radionice je prezentacija rezultata analize […]

Sastanak Nadzornog tima za za oblast Upravni postupak

18/03/2011

Sastanak Nadzornog tima za za oblast Upravni postupak, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje zapisnika sa predhodnog sastanka Nadzornog tima održanog 09.12.2010.godine, 2. Informacija o implementaciji projekta „Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH“ – završna faza, 3. Razmatranje logičkog okvira i projektnog prijedloga za projekat „ Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“, […]

Održan sastanak IPA višekorisničke sektorske radne grupe za javnu upravu

16/03/2011

Sastanak IPA višekorisničke sektorske radne grupe za javnu upravu – Tehnički sastanak za ReSPA komponentu „Kvalitet javnih usluga“ (Quality of Public Services), u okviru programiranja višekorisničke IPA (MB MIPD 2011-2013), koji je organizirala Evropska komisija – Generalna direkcija za proširenje, održana je u Danilovgradu u prostorijama Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) 3. i 4. […]

Sastanak Nadzornog tima za za oblast Informacione tehnologije

15/03/2011

Sastanak Nadzornog tima za za oblast Informacione tehnologije, sa sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje dnevnog reda; 2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice NT-a za oblast IT-a održane 23.11. 2010. godine; 3. Utvrđivanje plana rada NT-a iz oblasti IT-a za 2011. godinu; 4. Informacija o izmjeni u pristupu programiranja za IPA fondove i statusu prethodno upućenih projekata […]

Reforma je donijela milionske uštede

15/03/2011

Intervju sa prof. dr. Gergorom Virantom, ekspertom tima Tehničke pomoći Delegacije Evropske unije (EUPAR) koji je učestvovao u izradi revidiranog Akcionog plana 1 objavilo je „Oslobođenje“ u nedjelju, 14. marta 2011. godine. Intervju možete pročitati u nastavku. 1. Gospodine Virant, prije nekoliko godina bili ste predvodnik reforme javne uprave u Sloveniji kao šef novostvorenog ministarstva […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts