Sastanak Nadzornog tima za za oblast Upravni postupak, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa predhodnog sastanka Nadzornog tima održanog 09.12.2010.godine,

2. Informacija o implementaciji projekta „Izrada programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH“ – završna faza,

3. Razmatranje logičkog okvira i projektnog prijedloga za projekat „ Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“,

4. Prijedlozi za nove projektne ideje iz refomske oblasti Upravni postupak,

5. Razno.

bit će održan 18.03.2011. godine sa početkom u 13:00 časova u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, u Sarajevu.