Sastanak IPA višekorisničke sektorske radne grupe za javnu upravu – Tehnički sastanak za ReSPA komponentu „Kvalitet javnih usluga“ (Quality of Public Services), u okviru programiranja višekorisničke IPA (MB MIPD 2011-2013), koji je organizirala Evropska komisija – Generalna direkcija za proširenje, održana je u Danilovgradu u prostorijama Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) 3. i 4. marta ove godine.

Cilj sastanka bio je identifikacija potreba u oblasti kvaliteta u upravi, za sve zemlje učesnice sastanka, a kako bi se kreirao zajednički projekat koji će implemetirati ReSPA. Projekt će biti finansiran iz sredstava višekorisničke IPA-e.

Predstavnici zemlja učesnica sastanka govorili su o kvalitetu u upravi u zemljama iz kojih dolaze. Fokus većine učesnika je bio na aspektu upravljanja učinkom za pojedince (državne službenike), dok su drugi aspekti kvaliteta (učinak organizacije, orjentiranost na klijente i dobro upravljanje) slabije razvijeni u većini predstavljenih slučajeva. Identifikovana su i područja koja je u budućnosti potrebno unaprijediti, s ciljem povećanja kvaliteta u upravi.

Naredni sastanak radne grupe planiran je za 14. i 15. april 2011. godine. Na ovom sastanku očekuje se da učesnici sastanka razmatraju prijedloge za izradu zajedničkog projekta.

Sastanku su, pored predstavnica Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH gđe. Anete Raić i Emine Dervišević – Zvizdić, prisustvovali i predstavnici Albanije, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Turske.