“Izrada okvira interoperabilnosti”: konsultacije sa predstavnicima institucija BiH i FBiH

28/09/2011

U okviru projekta "Izrada okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka", finansiranog iz Fonda za reformu javne uprave, u srijedu, 28.09.2011. godine ,u prostorijama Ureda koordinatora u Sarajevu održane su konsultacije sa predstavnicima institucija sa nivoa Vijeća ministara BiH i Federacije BiH, obuhvaćenih ovim projektom. Sastanke je organizovao Ured koordinatora, u saradnji sa implementatorom projekta, […]

Elektronski doći do određenog dokumenta ili informacije

27/09/2011

Capital.ba: Kampanja za promociju e-usluga Vlade Republike Srpske pod motom "Nije u redu da čekate u redu" ima za cilj da građanima ponudi elektronske usluge koje će im uštedjeti vrijeme i omogućiti da iz svog doma pošalju zahtjev za dobijanje određenog dokumenta ili informacije, rekao je direktor Agencije za informaciono društvo RS Srđan Rajčević. "Početak […]

Održane obuke za državne službenike o ocjenjivanju

19/09/2011

U okviru projekta „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe BiH“ u Hotelu „Bosnia“ u Sarajevu  su u četvrtak i petak, 15. i 16.09.2011.godine održane prve obuke za ocjenjivače i menadžere za upravljanje ljudskim potencijalima iz institucija BiH. Naime, gore navedenim projektom, koji se finansira iz Fonda za reformu javne uprave, a implementira […]

Usvojen Polugodišnji izvještaj o radu Ureda i finansijski izvještaj FRJU

16/09/2011

Vijeće ministara BiH na jučer održanoj sjednici usvojilo je, između ostalog, Polugodišnji izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 1.1. – 30.6.2011. godine i donijelo Odluku o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za reformu javne uprave za 2010. godinu. U izvještaju je konstatirano da je Ured u prvoj polovini 2011. okončao […]

Poziv za prijave na obuku o upravljanju učinkom u institucijama Bosne i Hercegovine

12/09/2011

U okviru projekta "Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH" finansiranog iz Fonda za reformu javne uprave, i u saradnji sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine, organizuje se obuka o upravljanju učinkom u institucijama Bosne i Hercegovine. Projekat "Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH" […]

Održan sastanak Nadzornog tima za oblast Informacione tehnologije

07/09/2011

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Informacione tehnologije održan je u utorak, 06. septembra 2011.godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Pored predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave sastanku su prisustvovali i članovi Nadzornog tima za oblast Informacione tehnolgoje, te predstavnici Infodoma d.o.o., implementatora projekta "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standrda […]

Sastanak Nadzornog tima za oblast Informacione tehnologije

06/09/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Informacione tehnologije, sa predloženim sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje dnevnog reda; 2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice NT-a za oblast IT-a održane 15.03.2011. godine; 3. Predstavljanje Početnog izvještaja za projekt "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu  podataka" […]

Održan sastanak Nadzornog tima za oblast Javne finansije

02/09/2011

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Javne finansije održan je u četvrtak, 01. septembra 2011. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave.  Pored predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave sastanku su prisustvovali i članovi Nadzornog tima za oblast Javne finansije, članovi Implementacionog tima predloženi na prethodnom sastanku Nadzornog tima (osim predstavnika sa […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts