“Izrada okvira interoperabilnosti”: konsultacije sa predstavnicima institucija BiH i FBiH

28/09/2011

U okviru projekta "Izrada okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka", finansiranog iz Fonda za reformu javne uprave, u srijedu, 28.09.2011. godine ,u prostorijama Ureda koordinatora u Sarajevu održane su konsultacije sa predstavnicima institucija sa nivoa Vijeća ministara BiH i Federacije BiH, obuhvaćenih ovim projektom. Sastanke je organizovao Ured koordinatora, u saradnji sa implementatorom projekta, […]

Elektronski doći do određenog dokumenta ili informacije

27/09/2011

Capital.ba: Kampanja za promociju e-usluga Vlade Republike Srpske pod motom "Nije u redu da čekate u redu" ima za cilj da građanima ponudi elektronske usluge koje će im uštedjeti vrijeme i omogućiti da iz svog doma pošalju zahtjev za dobijanje određenog dokumenta ili informacije, rekao je direktor Agencije za informaciono društvo RS Srđan Rajčević. "Početak […]

Održane obuke za državne službenike o ocjenjivanju

19/09/2011

U okviru projekta „Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe BiH“ u Hotelu „Bosnia“ u Sarajevu  su u četvrtak i petak, 15. i 16.09.2011.godine održane prve obuke za ocjenjivače i menadžere za upravljanje ljudskim potencijalima iz institucija BiH. Naime, gore navedenim projektom, koji se finansira iz Fonda za reformu javne uprave, a implementira […]

Usvojen Polugodišnji izvještaj o radu Ureda i finansijski izvještaj FRJU

16/09/2011

Vijeće ministara BiH na jučer održanoj sjednici usvojilo je, između ostalog, Polugodišnji izvještaj o radu Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 1.1. – 30.6.2011. godine i donijelo Odluku o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda za reformu javne uprave za 2010. godinu. U izvještaju je konstatirano da je Ured u prvoj polovini 2011. okončao […]

Poziv za prijave na obuku o upravljanju učinkom u institucijama Bosne i Hercegovine

12/09/2011

U okviru projekta "Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH" finansiranog iz Fonda za reformu javne uprave, i u saradnji sa Agencijom za državnu službu Bosne i Hercegovine, organizuje se obuka o upravljanju učinkom u institucijama Bosne i Hercegovine. Projekat "Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH" […]

Održan sastanak Nadzornog tima za oblast Informacione tehnologije

07/09/2011

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Informacione tehnologije održan je u utorak, 06. septembra 2011.godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Pored predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave sastanku su prisustvovali i članovi Nadzornog tima za oblast Informacione tehnolgoje, te predstavnici Infodoma d.o.o., implementatora projekta "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standrda […]

Sastanak Nadzornog tima za oblast Informacione tehnologije

06/09/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Informacione tehnologije, sa predloženim sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje dnevnog reda; 2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice NT-a za oblast IT-a održane 15.03.2011. godine; 3. Predstavljanje Početnog izvještaja za projekt "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu  podataka" […]

Održan sastanak Nadzornog tima za oblast Javne finansije

02/09/2011

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Javne finansije održan je u četvrtak, 01. septembra 2011. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave.  Pored predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave sastanku su prisustvovali i članovi Nadzornog tima za oblast Javne finansije, članovi Implementacionog tima predloženi na prethodnom sastanku Nadzornog tima (osim predstavnika sa […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts