Capital.ba: Kampanja za promociju e-usluga Vlade Republike Srpske pod motom "Nije u redu da čekate u redu" ima za cilj da građanima ponudi elektronske usluge koje će im uštedjeti vrijeme i omogućiti da iz svog doma pošalju zahtjev za dobijanje određenog dokumenta ili informacije, rekao je direktor Agencije za informaciono društvo RS Srđan Rajčević.

"Početak ove kampanje predstavlja startnu poziciju Vlade RS i upravnih organa u borbi za osvajanje informacionog društva u domenu javne uprave", rekao je Rajčević na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Rajčević je dodao da je riječ o koordinisanom projektu na entitetskom nivou i pionirskom poduhvatu Vlade RS.

Od danas će Agencije za informaciono društvo RS provoditi koordinisanu akciju prema svim upravnim organima i Vladi RS u kojoj će zahtijevati da svi upravni organi kreću sa pružanjem ovih elektronskih usluga.

Prema riječima Rajčevića, kruna kampanje biće 30. oktobra kada će Agencija za informaciono društvo RS izdati prvu emisiju kvalifikovanih digitalnih sertifikata u BiH, shodno Zakonu o elektronskom potpisu RS.

Rukovodilac Sektora za informacione tehnologije u Generalnom sekretarijatu Vlade RS Krsto Grujić rekao je da će na određenim medijima u toku kampanje biti prikazivani promotivni spotovi.

Navodeći neke od servisa, Grujić je rekao da građani na internet stranici Poreske uprave RS mogu da pronađu sve obrasce, zahtjeve, prijave i uputstva u elektronskom obliku, a na zvaničnoj internet stranici Inspektorata RS informacije o inspekcijskim provjerama, koje su povezane na internet stranicu Registra inspekcijskih provjera, što nudi mogućnost eventualnih prijava nezakonitog rada poslovnih subjekata.

"Mnogo je koristan i servis Ministarstva unutrašnjih poslova RS pomoću kojeg građani mogu da izvrše provjeru nestalih i nevažećih dokumenata i imaju uvid u fotografije prekršaja registrovanih stacioniranim radarom", rekao Grujić.

On je istakao da je Ministarstvo pravde RS sačinilo servis Elektronske zemljišne knjige, koji omogućava uvid u bazu digitalizovanih zemljišno-knjižnih podataka i nepokretnosti u RS.

Generalni sekretarijat Vlade RS, na osnovu zahtjeva mnogih korisnika iz zemlje i inostranstva, sačinio je interaktivni servis na kome se mogu pronaći svi objekti od javnog i kulturnog značaja u RS s osnovnim informacijama.

Grujić je za naredni period najavio servise Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, te Ministarstva lokalne uprave i samouprave RS. (Srna)