Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Informacione tehnologije, sa predloženim sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice NT-a za oblast IT-a održane 15.03.2011. godine;

3. Predstavljanje Početnog izvještaja za projekt "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu  podataka" (gdin Slavko Vidović, gda Tajana Repulec – Infodom)

4. Usvajanje Početnog izvještaja za projekt "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka";

5. Razno;

će biti održan 06.09.2011. godine u 11,30 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo.