Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Informacione tehnologije održan je u utorak, 06. septembra 2011.godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Pored predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave sastanku su prisustvovali i članovi Nadzornog tima za oblast Informacione tehnolgoje, te predstavnici Infodoma d.o.o., implementatora projekta "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standrda za razmjenu podataka", koji se finansira iz Fonda za reformu javne uprave i provodi na sva četiri upravna nivoa.  

Dnevni red sastanka sastojao se od slijedećih tačaka:

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice NT-a za oblast IT-a održane 15.03.2011. godine;

3. Predstavljanje Početnog izvještaja za projekt "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standrda za razmjenu podataka" (gdin Slavko Vidović, gđa Tajana Repulec – Infodom);

4. Usvajanje Početnog izvještaja za projekt "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka";

5. Ostalo.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima, razmatran je Početni izvještaj za projekt "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka". Predstavnici implementatora projekta – Infodom d.o.o -. prezentovali su početni izvještaj i aktivnosti preduzete u okviru projekta, a od potpisivanja ugovora.

Nadzorni tim diskutovao je pomenuti izvještaj, dati su preliminarni komentari, dok će članovi Nadzornog tima imati priliku dati detaljne komentare na isti u naredna tri dana, nakon čega će se pristupiti eventualnom revidiranju i usvajanju Izvještaja, čime se zvanično završava početna faza projekta.