Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast Informacijske tehnologije održan je u utorak, 06. rujna 2011. godine u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave.

Pored predstavnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave sastanku su prisustvovali i članovi Nadzornog tima za oblast Informacijske tehnolgoje, te predstavnici Infodoma d.o.o., implementatora projekta "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standrda za razmjenu podataka", koji se financira iz Fonda za reformu javne uprave i provodi na sve četiri upravne razine. 

Dnevni red sastanka sastojao se od slijedećih točaka:

1. Usvajanje dnevnog reda;

2. Usvajanje Zapisnika sa sjednice NT-a za oblast IT-a održane 15.03.2011. godine;

3. Predstavljanje Početnog izvješća za projekt "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standrda za razmjenu podataka" (gdin Slavko Vidović, gđa Tajana Repulec – Infodom);

4. Usvajanje Početnog izvješća za projekt "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka";

5. Ostalo.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima, razmatrano je Početno izvješće za projekt "Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka". Predstavnici implementatora projekta – Infodom d.o.o. – prezentirali su Početno izvješće i aktivnosti poduzete u okviru projekta, a od potpisivanja ugovora.

Nadzorni tim diskutirao je pomenuto izvješće, dati su preliminarni komentari, dok će članovi Nadzornog tima imati priliku dati detaljne komentare na isti u naredna tri dana, nakon čega će se pristupiti eventualnom revidiranju i usvajanju Izvješća, čime se zvanično završava početna faza projekta.