Састанак Надзорног тима за реформску област Информационе технологије одржан је у уторак, 06. септембра 2011. године у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе. 

Поред представника Канцеларије координатора за реформу јавне управе састанку су присуствовали и чланови Надзорног тима за област Информационе технолгоје, те представници Инфодома д.о.о., имплементатора пројекта "Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандрда за размјену података", који се финансира из Фонда за реформу јавне управе и спроводи на сва четири управна нивоа. 

Дневни ред састанка састојао се од слиједећих тачака:

1. Усвајање дневног реда;

2. Усвајање Записника са сједнице НТ-а за област ИТ-а одржане 15.03.2011. године;

3. Представљање Почетног извјештаја за пројекат "Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандрда за размјену података" (гдин Славко Видовић, гђа Тајана Репулец – Инфодом);

4. Усвајање Почетног извјештаја за пројекат "Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података";

5. Остало.

Након усвајања записника са претходног састанка Надзорног тима, разматран је Почетни извјештај за пројекат "Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података". Представници имплементатора пројекта – Инфодом д.о.о. – презентовали су Почетни извјештај и активности предузете у оквиру пројекта, а од потписивања уговора. 

Надзорни тим дискутовао је поменути извјештај, дати су прелиминарни коментари, док ће чланови Надзорног тима имати прилику дати детаљне коментаре на исти у наредна три дана, након чега ће се приступити евентуалном ревидирању и усвајању Извјештаја, чиме се званично завршава почетна фаза пројекта.